Wet Werk en Zekerheid: bent u er klaar voor?

De eerste wijzigingen van de nieuwe wet zullen naar verwachting reeds op 1 juli 2014 in werking treden.  De Eerste Kamer zal zich op 8 april a.s. buigen over de geplande wetswijzigingen en naar verwachting zal nog in dezelfde maand bekend worden of de geplande datum van 1 juli 2014 gehaald zal gaan worden. Wij zetten de wijzigingen die op 1 juli al in zullen gaan voor u op een rij: 

  • in arbeidsovereenkomsten voor zes maanden of korter, die op of na 1 juli 2014 worden aangegaan, zal een proeftijdbeding niet langer toegestaan zijn;
  • in arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd is een concurrentiebeding niet toegestaan als de werkgever zijn zwaarwegende belangen niet motiveert. Is er wel een concurrentiebeding opgenomen, maar ontbreekt er een motivatie, dan is dit beding nietig. Deze nieuwe regel geldt alleen voor nieuwe arbeidsovereenkomsten die op of na 1 juli 2014 worden aangegaan;
  • de werknemer moet uiterlijk één maand voor de einddatum van de arbeidsovereenkomst door de werkgever schriftelijk op de hoogte gesteld worden over het al dan niet verlengen van zijn arbeidsovereenkomst. Dit wordt de aanzegtermijn genoemd. Die geldt ook als de arbeidsovereenkomst wel wordt verlengd;
  • wanneer de werkgever de aanzegtermijn niet correct in acht neemt, is hij verplicht een schadevergoeding van maximaal één maandsalaris te betalen;
  • de werknemer moet, wanneer de werkgever de aanzegtermijn niet (correct) in acht  heeft genomen, binnen twee maanden na de dag waarop de arbeidsovereenkomst is beëindigd, een beroep doen op de aanzegtermijn;
  • let op, de aanzegtermijn (en de daarbij behorende regeling omtrent de schadevergoeding) geldt alleen ten aanzien van contracten voor bepaalde tijd van zes maanden of langer en al ten aanzien van contracten die reeds zijn afgesloten en op 1 augustus 2014 eindigen.

Vragen?

Zijn uw arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd klaar voor de bovengenoemde wijzigingen? Heeft u vragen over de geplande wijzigingen? Voor een controle van uw arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd of voor nadere vragen, kunt u te allen tijde contact opnemen met mr. R.W.M.L. Delissen of met uw eigen contactpersoon bij Delissen Martens.  

Deze Nieuwsflits is slechts een algemene weergave van het beoogde toekomstige recht. Het kan op geen enkele wijze als advies in uw specifieke situatie dienen.

Gepubliceerd op: 31 maart 2014 in Arbeidsrecht
Vragen?
Neem contact op met Robbert (R.W.M.L.) Delissen
Wet Werk en Zekerheid: bent u er klaar voor?
Delen: