Intervisiebijeenkomst voor advocaten (2)

Details
1 november 2023
09:00 - 12:00 uur
Online, via Teams
3 punten
150 excl. btw

Advocaten zijn verplicht jaarlijks te voldoen aan de kwaliteitstoetsen door deel te nemen aan een vorm van gestructureerde feedback. Onder gestructureerde feedback wordt o.a. verstaan intervisie. Delissen Martens organiseert intervisie bijeenkomsten voor advocaten onder begeleiding van deskundige intervisie begeleiders.

De deelnemers van de groep zijn beroepsgenoten. Deze beroepsgenoten kunnen van dezelfde onderneming zijn of juist niet. Voor zover vertrouwelijke informatie wordt gedeeld of herleidbaar is, geldt dat de intervisieleider een deskundige is en een geheimhoudingsplicht heeft op grond van artikel 26, van de Advocatenwet

Vereisten intervisie voor advocaten

  • Intervisie vindt plaats in een groep van ten minste drie en ten hoogste tien advocaten gedurende ten minste acht uur per jaar, met ten minste twee uur en ten hoogste vier uur aangesloten per dag onder begeleiding van een deskundige als bedoeld in artikel 26, eerste lid, van de Advocatenwet
  • De deelnemers zijn werkzaam op hetzelfde rechtsgebied of dezelfde rechtsgebieden
  • Deelnemende advocaten en de gespreksleider bespreken voorafgaand aan de intervisie de reikwijdte van de geheimhouding van hetgeen tijdens de intervisie wordt besproken
  • De advocaten brengen ieder één of meer dilemma’s in of vragen over het eigen functioneren, de praktijkvoering of de praktijkuitoefening
  • De gespreksleider bevestigt ieders deelname in een bewijs van deelname met een korte, niet inhoudelijke, omschrijving van hetgeen aan de orde is gekomen.

Begeleider intervisiebijeenkomst

Delissen Martens heeft gespreksleider intervisie Petra Beishuizen in huis voor de begeleiding van deze bijeenkomst. Petra is opgenomen in het 'Register gespreksleiders intervisie' van de Nederlandse Orde van Advocaten. Zij maakt op een deskundige wijze dilemma’s, vragen over het eigen functioneren of over de praktijkvoering bespreekbaar.

Aanmelden voor intervisie?

Wilt u zich aanmelden voor intervisie bijeenkomsten of wilt u meer informatie? Stuur dan een mail naar intervisie@delissenmartens.nl. 

Gepubliceerd op: 1 november 2023
Dit evenement wordt gepresenteerd door:
Intervisie voor advocaten
Delen: