Petra (P.R.) Beishuizen

Advocaat/mediator/partner

Bel mij terug:

Wij verwerken uw persoonsgegevens zoals beschreven in ons Privacy Statement.
(* verplichte velden)

Expertise

Petra heeft 25 jaar ervaring in het begeleiden van mensen in scheiding. Daarnaast is zij zich de laatste jaren gaan richten op Zakelijke Mediation. Zij adviseert ondernemers en vrije beroepsbeoefenaars bij de afwikkeling van hun complexere financiële en juridische zaken. Haar rol is coachend en faciliterend. Zij zorgt voor herstel van de verbinding en biedt mensen nieuwe wegen naar oplossingen. Het conflict kan een geschil betreffen binnen het familiebedrijf, een maatschapsconflict of intern geschil binnen de boardroom van de organisatie.

Intervisie & Empowerment

Als mediator/coach heeft zij veel ervaring met communicatie en relationele problemen. Iedere groep kent zijn eigen dynamiek binnen het systeem waarin zij functioneren en met elkaar moeten samenwerken. Vooral in het bestuur van een bedrijf is het belangrijk dat er onderling ruimte en respect bestaat. Petra is intervisiebegeleider van professionals waarbij via intervisietechnieken dieper gekeken wordt naar het individuele belang van mensen achter de kwestie. Zij geeft ook trainingen 'Intervisie begeleider' en begeleidt intervisiegroepen via Teams of op kantoor. Professionele Coaching kan op individuele basis worden aangevraagd.

Haar aanpak

Zij hanteert een integratieve holistische aanpak, hetgeen wil zeggen dat er naar het gehele probleem gekeken wordt en niet alleen naar het juridische onderdeel, dat er oog is voor de gehele persoon met al zijn emoties en ervaringen in relatie tot het voorliggende conflict. Zij heeft aandacht voor de samenhang en onderstromen tussen de personen die in de groep betrokken zijn, het systeem waarbinnen gewerkt of geleefd wordt.

Bekijk het CV van Petra

Opleiding

 • EFT voor Mediators, Stichting EFT Nederland,  2020
 • VFas Mediation en Huwelijksvermogensrecht, 2000
 • Universiteit van Utrecht, 1994
 • Collaborative Divorce Practitioner
 • Gespreksleider intervisie
 • Coachopleiding Dialogue (NLP/Systemisch)

Lidmaatschappen

 • Vereniging Familierecht Advocaten en Scheidingsrechtmediators (vFAS)
 • Mediationfederatie Nederland (MfN)
 • Nederlands Instituut van Psychologen sectie mediation (NIP)
 • Vereniging Collaborative Divorce Professionals (VVCP)
 • Fellow International Academy of Family Lawyers (IAFL)

Nevenfuncties

Artikelen/lezingen

Media

 • RTL nieuws 26 februari 2014, 'Gaan je ouders scheiden? 10 tips om je te helpen 
 • Jeugdjournaal tijdens vFAS congres 13 september 2013 
 • Debat op 2
  Hoe zijn vechtscheidingen te voorkomen? Hoe zetten we het belang van het kind voorop?

Talen

Nederlands, Engels, Frans