Seminar 'Ontslag en disciplinaire maatregelen' 5 november 2019

Details
21 oktober 2019

Functioneert een werknemer niet naar behoren of maakt hij/zij zich schuldig aan wangedrag? Welke disciplinaire maatregelen mag je dan als werkgever nemen? Is ontslag op staande voet een optie? Of moet eerst gekozen worden voor een minder zware sanctie? En welke sancties kunnen dat dan zijn? Is er met de huidige privacyregels nog wel ruimte om wangedrag van de werknemer 'op te sporen'?

Tijdens dit seminar worden niet alleen de wettelijke kaders behandeld, maar wordt ook uitgebreid ingegaan op de praktische toepasbaarheid ervan en de laatste jurisprudentie. 
U hoort op welke wijze en vanaf welk moment u het disfunctioneren of het wangedrag van een werknemer effectief kunt aanpakken. Dit ter voorkoming van hoogoplopende conflicten en langslepende procedures. Ook krijgt u inzicht in de verschillende juridische ontslagprocedures en de voor- en nadelen daarvan. Hierbij zullen de diverse ontslagvergoedingen uitgediept worden, zowel naar huidig als naar nieuw recht (Wet arbeidsmarkt in balans, WAB).

Daarnaast wordt natuurlijk, zoals u van ons gewend bent, een overzicht gegeven van de laatste nieuwtjes van de WAB en jurisprudentie. Tot slot zal er kort aandacht zijn voor ontwikkelingen op het vlak van pensioen. Alles uiteraard afgestemd op uw dagelijkse bedrijfsvoering.

Schrijf u in voor dit gratis seminar van Robbert Delssen, Merienke Zwaan en Jim Kaldenberg! 

U kunt zich helaas niet meer aanmelden voor dit seminar. 

Seminarinformatie

Datum & tijd
Dinsdag 5 november 2019 
14.30-17.00 uur (aansluitend borrel)

Locatie
Koninklijke Haagsche Golf & Country Club, Wassenaar

Kosten
geen

/ Specialisme

Gepubliceerd op: 21 oktober 2019 in Arbeidsrecht
Dit evenement wordt gepresenteerd door:
Seminar 'Ontslag en disciplinaire maatregelen' 5 november 2019
Delen: