Ik ga trouwen en wil advies over huwelijkse voorwaarden

In Nederland worden huwelijkse voorwaarden opgesteld door een notaris. Het is niet verplicht een eigen adviseur te hebben. De huwelijkse voorwaarden zijn bindend. Dat betekent dat de Nederlandse rechter bij een eventuele echtscheiding de inhoud van de huwelijkse voorwaarden als gegeven aanneemt. Het huwelijksvermogen wordt dan verdeeld of verrekend conform de afspraken die u samen met uw ex-partner in de huwelijkse voorwaarden heeft gemaakt. Slechts in zeer uitzonderlijke situaties worden huwelijkse voorwaarden terzijde gesteld. Er moet dan een zogenaamd “wilsgebrek” zijn geweest bij het aangaan van de huwelijkse voorwaarden. Dat is bijvoorbeeld het geval indien een van beide partijen onder druk is gezet de huwelijkse voorwaarden te tekenen.

Voor de geldigheid van die huwelijkse voorwaarden in het buitenland is het niet altijd voldoende dat deze uitsluitend door een Nederlandse notaris zijn opgesteld en dat deze aan beide partijen gezamenlijk advies over de huwelijkse voorwaarden heeft gegeven. Ook is het geen vanzelfsprekendheid dat huwelijkse voorwaarden bindend zijn in het buitenland. Zo stellen veel Angelsaksische landen als voorwaarde dat er vooraf aan het aangaan van de huwelijkse voorwaarden volledige financiële openheid van zaken moet worden gegeven, althans partijen de mogelijkheid daartoe moet worden gegeven. Ook dienen partijen ieder onafhankelijk juridisch advies te hebben gehad voordat zij hun huwelijkse voorwaarden aangaan en vaak wordt er ook nog een termijn gesteld waarbinnen de huwelijkse voorwaarden dienen te worden opgesteld, bijvoorbeeld dat huwelijkse voorwaarden uiterlijk 30 dagen vóór de huwelijkssluiting moeten worden overeengekomen.

Overweegt u na het huwelijk in het buitenland te gaan wonen, of woont u op het moment van huwelijkssluiting in het buitenland, dan is het raadzaam om zoveel mogelijk rekening te houden met de eisen die in het land van uw (toekomstige) woonplaats worden gesteld aan de geldigheid van huwelijkse voorwaarden, ook als u Nederlandse huwelijkse voorwaarden laat opstellen. Onafhankelijk advies over huwelijkse voorwaarden is altijd een goed idee, maar in het geval van een internationale woon- en werkomgeving eigenlijk een “must”. Garanties vooraf kunnen niet worden gegeven, maar u kunt wel zo veel mogelijk doen om uw huwelijkse voorwaarden ook in het buitenland aanvaardbaar te maken, hetgeen de kans vergroot op afwikkeling van het vermogen conform de afspraken in de huwelijkse voorwaarden, die u met uw partner heeft gemaakt. Wij kunnen u bijstaan als onafhankelijk adviseur bij het opstellen van de huwelijkse voorwaarden.

Ik heb buitenlandse huwelijkse voorwaarden, zijn deze geldig in Nederland

Dat hangt af van de wijze van de totstandkoming van de huwelijkse voorwaarden. In beginsel gaan rechters er in Nederland van uit dat als de huwelijkse voorwaarden voldoen aan de wettelijke vereisten van het land waar zij zijn opgesteld, deze in  schriftelijke vorm zijn opgesteld en ondertekend zijn door beide partijen, de huwelijkse voorwaarden geldig zijn. De Nederlandse rechter zal dan bij de afwikkeling van het vermogen bij echtscheiding uitgaan van de afspraken die in de huwelijkse voorwaarden door u en uw partner zijn gemaakt.

In het dagelijkse leven is het voor bijvoorbeeld uw huisbaas of een zakenpartner niet altijd duidelijk dat er huwelijkse voorwaarden zijn. Nederlandse huwelijkse voorwaarden worden daarom ingeschreven in het Huwelijksgoederenregister. Dat is ook raadpleegbaar voor derden. Indien u n het buitenland gehuwd bent en daar huwelijkse voorwaarden heeft laten opstellen, is dat niet zichtbaar voor uw huisbaas of zakenpartner in Nederland. Volgens de wet mag uw huisbaas of zakenpartner er in dat geval vanuit gaan dat u gehuwd bent onder het Nederlandse wettelijke stelsel, de gemeenschap van goederen (met ingang van 1 januari 2018 de beperkte gemeenschap van goederen). U kunt dit voorkomen door bij een Nederlandse notaris een verkorte akte van huwelijkse voorwaarden op te laten stellen, waarin wordt vastgesteld dat u buitenlandse huwelijkse voorwaarden heeft opgesteld en het Nederlandse recht derhalve niet van toepassing is op uw huwelijksvermogensregime. De notaris zal deze verkorte akte van huwelijkse voorwaarden registreren in het Huwelijksgoederenregister en daarmee mogen derden er niet meer automatisch van uitgaan dat u in gemeenschap van goederen gehuwd bent.

Ik betaal belasting in het buitenland, maar woon in Nederland. Moet ik hier ook belasting betalen

Als u rente, royalty's of dividend uit een ander land ontvangt, wordt bij de uitbetaling vaak belasting ingehouden. Dit heet bronbelasting.

Met sommige landen heeft  Nederland een verdrag gesloten over welk land belasting mag heffen. Ontvangt u inkomsten uit een land waarmee Nederland zo’n verdrag heeft gesloten, dan heeft u misschien recht op (gedeeltelijke) vrijstelling of teruggaaf van de in te houden, of ingehouden belasting. Dit hangt af van de afspraken die daarover in het belastingverdrag zijn gemaakt. Wij kunnen u hierover adviseren.

Vragen? Neem contact op met

Sandra (S.L.A.) Verburgt

Sandra (S.L.A.) Verburgt

Advocaat/partner

Ivo (I.J.) Janssens

Ivo (I.J.) Janssens

Advocaat / belastingadviseur / partner

Bel mij terug:

Wij verwerken uw persoonsgegevens zoals beschreven in ons Privacy Statement.
(* verplichte velden)

/ Over ons

Onze advocaten verstaan het vak, zijn nuchter en oplossingsgericht. U kunt erop rekenen dat wij van toegevoegde waarde zijn.

19.10
Delissen Martens toegetreden tot 'European Law Firm'
11.05
Internationaal huwelijk: toepasselijk recht huwelijksvermogensregime
17.07
Reizen in coronatijd – mag mijn kind wel of niet met mij mee?