Reizen in coronatijd – mag mijn kind wel of niet met mij mee?

Als u met uw minderjarige kind(eren) op vakantie wilt gaan, is instemming van de andere ouder nodig. Als u deze niet krijgt, kunt u de rechter verzoeken om voor de door u voorgenomen vakantie vervangende toestemming te verlenen die in de plaats komt van de toestemming van de andere ouder.

In de huidige coronatijd worden dergelijke verzoeken tot vervangende toestemming steeds meer gedaan, ook in geval van bestemmingen waar een negatief (oranje) reisadvies voor geldt.

Algemene regel in het geval van negatief reisadvies 

De Rechtbank Den Haag heeft in een (nog) niet gepubliceerde uitspraak overwogen dat in het geval dat sprake is van een voor een land geldend negatief reisadvies, de algemene regel is dat geen sprake kan zijn van het verlenen van vervangende toestemming voor een vakantie naar deze bestemming. Niet alleen kan het reizen naar een dergelijke bestemming leiden tot onwenselijke situaties, aangezien ziektekosten- en/of reisverzekeraars in dat geval eventueel gemaakte kosten niet vergoeden, ook bestaat het risico dat de onstabiele situatie ter plekke escaleert en terugkeer naar Nederland wordt beperkt of helemaal niet meer mogelijk is. Dat kinderen een aanzienlijk lagere kans hebben om met het Corona-virus besmet te worden, zoals in deze zaak door de vader werd gesteld, maakt dit niet anders.

Wat ook zwaar meeweegt is de mogelijke consequentie dat een kind zowel bij aankomst als bij terugkomst van vakantie te maken kan krijgen met een 14-dagen quarantainemaatregel, wat zeker voor kinderen zeer onwenselijk is.

Vragen?
Neem contact op met Petra (M.P.J.) Frederiks
Reizen in coronatijd – mag mijn kind wel of niet met mij mee?
Delen: