Ik heb belastingadvies nodig

Is alle alimentatie aftrekbaar?

Nee, alleen partneralimentatie is aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Uw ex-partner is belasting verschuldigd over de ontvangen partneralimentatie. Onze specialisten kunnen een bruto-netto alimentatieberekening voor u maken.

Over kinderalimentatie is geen belasting verschuldigd door de ontvangende ouder. De alimentatieplichtige kan deze niet in mindering brengen op zijn of haar belastbaar inkomen. Kinderalimentatie is derhalve netto alimentatie.

Wat is het effect van de 30%-regeling op mijn alimentatie?

Als alimentatieplichtige kunt u partneralimentatie als persoonsgebonden aftrek in mindering brengen op uw belastbaar inkomen. Uw ex-partner is belasting verschuldigd over de ontvangen partneralimentatie.

Indien de 30%-regeling van toepassing is op uw inkomenssituatie betaalt u minder belasting aan de Nederlandse fiscus. U betaalt dan uitsluitend over 70% van uw salaris inkomstenbelasting, terwijl 30% van dat salaris is vrijgesteld van inkomstenbelasting. Dat betekent dat u ook maar over 70% van uw inkomen partneralimentatie als persoonsgebonden aftrek in mindering kunt brengen. Het is belangrijk dat u zich hierover goed laat adviseren, aangezien de alimentatierekenmodellen standaard uitgaan van een 100% bruto inkomenssituatie. Er zal derhalve een specifieke berekening moeten worden gemaakt, die rekening houdt met een beperkte alimentatieaftrek. Wij kunnen u hierover adviseren.

Ik betaal belasting in het buitenland, maar woon in Nederland. Moet ik hier ook belasting betalen?

Als u rente, royalty's of dividend uit een ander land ontvangt, wordt bij de uitbetaling vaak belasting ingehouden. Dit heet bronbelasting.

Met sommige landen heeft  Nederland een verdrag gesloten over welk land belasting mag heffen. Ontvangt u inkomsten uit een land waarmee Nederland zo’n verdrag heeft gesloten, dan heeft u misschien recht op (gedeeltelijke) vrijstelling of teruggaaf van de in te houden, of ingehouden belasting. Dit hangt af van de afspraken die daarover in het belastingverdrag zijn gemaakt. Wij kunnen u hierover adviseren.

Als de 30%-regeling wordt aangepast, verandert er dan ook wat voor mij?

Als uw werkgever nu al toestemming heeft verkregen de 30%-regeling toe te passen, verandert er waarschijnlijk niets. Men verwacht dat een eventuele wijziging van de 30%-regeling alleen van invloed is op nieuwe aanvragen voor toepassing van de 30% regeling.

Voor nieuwe gevallen zal de 30%-regeling mogelijk beperkt worden in duur en voor salarissen boven € 100.000 zal het percentage van 30% vermoedelijk naar beneden bijgesteld worden.

Vragen over Ik heb belastingadvies nodig?
Neem contact op met Ivo (I.J.) Janssens

Bel mij terug:

Wij verwerken uw persoonsgegevens zoals beschreven in ons Privacy Statement.
(* verplichte velden)

/ Over ons

Onze advocaten verstaan het vak, zijn nuchter en oplossingsgericht. U kunt erop rekenen dat wij van toegevoegde waarde zijn.

19.10
Delissen Martens toegetreden tot 'European Law Firm'
11.05
Internationaal huwelijk: toepasselijk recht huwelijksvermogensregime
17.07
Reizen in coronatijd – mag mijn kind wel of niet met mij mee?