Auteursrechten op software

Software wordt beschermd door het auteursrecht. Het auteursrecht staat in de Auteurswet (Aw). Daardoor heeft de houder van de auteursrechten op de software een belangrijk juridisch instrument in handen. De houder van auteursrechten mag namelijk bepalen wat er met de software gebeurt. Zo kan hij besluiten de software voor zichzelf te houden of andere toestaan van de software gebruik te maken door het verstrekken van een gebruiksrecht, ook wel licentie genoemd.

Wie heeft de auteursrechten op software?

De houder van de auteursrechten op software is niet altijd dezelfde persoon als die de software heeft geprogrammeerd. Zo komt het auteursrecht op software dat door werknemers is ontwikkeld toe aan de werkgever (artikel 7 Aw). Ook bevat de auteurswet een wettelijke fictie die bepaalt dat - onder bepaalde omstandigheden - als auteursrechthebbende wordt aangemerkt de partij die het auteursrechtelijk beschermde werk als van haar afkomstig openbaar heeft gemaakt (artikel 8 Aw). 

Omdat het auteursrecht op software een zeer sterk recht is, is het voor programmeurs én ondernemers belangrijk om vóór het ontwikkelen van software helder te hebben wie na het gereedkomen van de software de auteursrechten heeft.

Afspraken over auteursrechten

De auteursrechthebbende op software kan deze rechten geheel of gedeeltelijk overdragen of aan anderen een gebruiksrecht (licentie) op de software verstrekken.

Een overdracht van auteursrechten kan volgens de wet alleen geschieden door middel van een schriftelijke overeenkomst. Een licentie kan vormvrij worden gegeven en dus ook mondeling plaatsvinden.  

In het geval partijen samen gaan werken of samen hebben gewerkt bij het ontwikkelen van software is het essentieel om duidelijke afspraken over de auteursrechten te maken.

Handhaving van auteursrechten

De auteursrechthebbende is de partij die beslissingsbevoegd is ten aanzien van de auteursrechten op de software. Hij is dus ook de partij die beslissingen neemt over handhaving van de auteursrechten op de software. Indien hij meent dat een andere partij zonder toestemming de software gebruikt, kan hij daartegen actie ondernemen. De auteursrechthebbende kan een gerechtelijke procedure starten, al dan niet voorafgegaan door het leggen van beslag.

Advies over auteursrechten op software

Onze in het auteursrecht gespecialiseerde IT-advocaten kunnen u adviseren over het opstellen van softwarecontracten. Neemt u voor advies contact op met Robbert Delissen.


Vragen over intellectuele eigendomsrechten software?
Neem contact op met Robbert (R.W.M.L.) Delissen

Bel mij terug:

Wij verwerken uw persoonsgegevens zoals beschreven in ons Privacy Statement.
(* verplichte velden)