Het verlenen van bijstand in het geval van cybercrime

Vrijwel dagelijks wordt in de media kennis gegeven van beveiligings-incidenten waarbij persoonsgegevens zijn gelekt of IT-systemen zijn platgelegd. Maar dit is het topje van de ijsberg. Uit onderzoek blijkt dat cybercriminelen zich enige tijd richten op het midden- en kleinbedrijf. De impact van cybercrime bij een MKB-bedrijf is doorgaans zeer groot, ook in financiële zin. 

Advies bij cybercrime

Wij adviseren onze cliënten indien zij slachtoffer zijn van cybercrime. Indien nodig schakelen wij na overleg met onze cliënt een gespecialiseerd IT-bedrijf in ter beperking van verdere schade en om een eerste analyse te maken. Ook helpen wij bij het doen van aangifte bij de Politie.

Na de eerste fase begeleiden wij onze cliënten in het vervolgtraject dat kan bestaan uit het terughalen van gelden of gegevens, het aanspreken van verantwoordelijke partijen, het doen van een melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens in het geval van een datalek.    

Ook bij het opstellen van contracten dient rekening te worden gehouden met de mogelijkheid van cybercrime en dienen eisen te worden gesteld aan de beveiliging. In hosting-, cloud- en verwerkerscontracten worden steeds vaker uitgebreide verplichtingen rondom het treffen van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen  opgenomen waarbij aansluiting wordt gezocht bij actuele beveiligingsstandaarden. Bij de inkoop van beveiligingsproducten en diensten zal ook de nodige aandacht moeten worden besteed aan specifieke juridische clausules in het contract.

Neemt u contact op met Robbert Delissen indien u meer informatie wenst over onze dienstverlening. In het geval van cybercrime staan wij 24/7 tot uw dienst.


Vragen over bijstand in geval van cybercrime?
Neem contact op met Robbert (R.W.M.L.) Delissen

Bel mij terug:

Wij verwerken uw persoonsgegevens zoals beschreven in ons Privacy Statement.
(* verplichte velden)