Advisering over de juridische aspecten van e-commerce

Webshops en aanbieders van online-diensten moeten voldoen aan strenge wettelijke eisen. Op het niet naleven van de regels kan een hoge boete van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) komen te staan. 

Naast een eventuele boete heeft het niet naleven van de wettelijke regels voor het online sluiten van contracten ook gevolgen voor de met de consument gesloten overeenkomst. Online gesloten overeenkomsten waarbij de aanbieder van de webshop niet voldoet aan de wettelijke eisen kunnen daardoor voor de aanbieder onwenselijke gevolgen hebben. Een onderwerp waarover de webshophouder de consument uitgebreid dient te informeren is bijvoorbeeld het herroepingsrecht. Als niet aan deze informatieplicht wordt voldaan kan dit een boete van de ACM opleveren maar ook tot gevolg hebben dat de consument de overeenkomst op ieder door hem gewenst moment kan herroepen en recht heeft om zijn geld terug te ontvangen. En zo is er tal van regels waar de webshophouder mee geconfronteerd wordt en waarvan niet contractueel ten nadele van de consument afgeweken kan worden. De ACM is alert en grijpt regelmatig in bij webshops die de regels niet volledig naleven.

Advies over de juridische aspecten van e-commerce

Wij adviseren over de toepasselijke consumentenwetgeving bij het opzetten van webshops, reclame- en promotionele campagnes, promotionele kansspelen, loyalty programma's en de juridische aspecten van internationale online handel. Neemt u voor advies over deze onderwerpen contact op met Robbert Delissen.


Vragen over juridische aspecten van e-commerce?
Neem contact op met Robbert (R.W.M.L.) Delissen

Bel mij terug:

Wij verwerken uw persoonsgegevens zoals beschreven in ons Privacy Statement.
(* verplichte velden)