“Het auteursrecht is het uitsluitend recht van de maker van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst, of van diens rechtverkrijgenden, om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen, behoudens de beperkingen, bij de wet gesteld."

Dit is een citaat uit Artikel 1 Auteurswet. Het auteursrecht beschermt - kortgezegd - de creatieve uitingen van een persoon. Dat kan een schilderij of boek zijn, maar bijvoorbeeld ook software of een algoritme. Het voortbrengsel dat wordt beschermd door het auteursrecht wordt een ‘werk’ genoemd. De houder van het auteursrecht bepaalt wat er met zijn werk mag gebeuren. Hij kan zijn auteursrechten ook geheel of gedeeltelijk overdragen of in licentie geven.

Het auteursrecht heeft in veel gevallen een aanzienlijke commerciële waarde en is dus een belangrijk onderdeel van een onderneming. Daarom is het belangrijk ervoor te zorgen dat duidelijk is wie de auteursrechten heeft of zal verkrijgen als er bijvoorbeeld in opdracht een werk wordt gemaakt. Het uitgangpunt is weliswaar dat de maker van het werk ook de auteursrechten heeft, maar dat is niet altijd het geval. Zo komen de auteursrechten van werken die door een werknemer zijn gemaakt in beginsel toe aan de werkgever. Maar daar zijn uitzonderingen op mogelijk.  

Wij assisteren ondernemingen bij het vormgeven van hun beleid ten aanzien van intellectuele eigendommen. Bijvoorbeeld door het opstellen van licentieovereenkomsten. Ook adviseren wij over de te hanteren contracten met bijvoorbeeld opdrachtnemers en partijen waarmee wordt samengewerkt.

In het geval van inbreuken op auteursrechten adviseren wij over de te nemen stappen. Wij hebben ruimte ervaring met inbreukprocedures op het gebied van intellectuele eigendomsrechten.


Vragen over auteursrechten?
Neem contact op met Robbert (R.W.M.L.) Delissen

Bel mij terug:

Wij verwerken uw persoonsgegevens zoals beschreven in ons Privacy Statement.
(* verplichte velden)