De naam van uw onderneming wordt beschermd door de Handelsnaamwet. Op grond van de Handelsnaamwet kunt u optreden tegen concurrenten die gebruik maken van uw handelsnaam of een handelsnaam die daarop lijkt. Een succesvol beroep op de Handelsnaamwet is overigens niet altijd mogelijk. Alleen als u uw handelsnaam eerder gebruikte dan uw concurrent, uw handelsnaam (enig) onderscheidend vermogen heeft en sprake is van gevaar voor verwarring, kunt u iets ondernemen. Informatie over het handelsnaamrecht en wat wij voor u kunnen betekenen, geven wij  u hieronder.

De handelsnaam

Een handelsnaam is de naam die wordt gebruikt om de onderneming aan te duiden en die bijvoorbeeld op de gevel of de website prijkt. De inschrijving van de naam in de Kamer van Koophandel is niet doorslaggevend. Het gaat om de naam die in de praktijk wordt gebruikt.

Handelsnaamrecht biedt alleen bescherming tegen concurrenten

Het handelsnaamrecht beschermt u tegen gebruik van uw handelsnaam door uw concurrent. Voorwaarden om met succes een beroep te kunnen doen op uw handelsnaamrecht is dat u de handelsnaam eerder gebruikte dan uw concurrent en dat door het gebruik verwarring te duchten is. Of u eerder was met het gebruik van de handelsnaam dient u te bewijzen. Bewijs kan bijvoorbeeld worden geleverd door aan te tonen dat u eerder een website online had of bestellingen bij leveranciers plaatste. Er zal echter ook aangetoond moeten worden dat sprake is van verwarringsgevaar tussen beide ondernemingen. Of sprake is van verwarringsgevaar moet worden beoordeeld aan de omstandigheden van het geval. Zo wordt er gekeken naar de gelijkenis tussen beide handelsnamen, de soort producten of diensten die worden aangeboden, de vestigingsplaats van beide ondernemingen en de soort klanten die worden bediend.   

Als sprake is van verwarringsgevaar, zal de inbreuk makende partij het gebruik van de handelsnaam moeten staken. In veel gevallen is daarvoor een gerechtelijke procedure nodig.

Vraag tijdig advies aan een gespecialiseerde advocaat handelsnaamrecht

Wij hebben veel ervaring met procedures over handelsnaamrechten. Als u zich afvraagt of u kunt optreden tegen een concurrent met eenzelfde of soortgelijke handelsnaam, neemt u dan contact op met Robbert Delissen.


Vragen over handelsnaamrechten?
Neem contact op met Robbert (R.W.M.L.) Delissen

Bel mij terug:

Wij verwerken uw persoonsgegevens zoals beschreven in ons Privacy Statement.
(* verplichte velden)