Software en andere door intellectuele eigendomsrechten beschermde zaken kunnen worden geƫxploiteerd door anderen een gebruiksrecht te geven in ruil voor een vergoeding. Daarvoor worden licentieovereenkomsten gesloten. De licentieovereenkomst bepaalt de voorwaarden waaronder het gebruik mag plaatsvinden.

Omdat partijen vrij zijn te bepalen op welke wijze zij met elkaar zaken doen, zijn zij ook vrij in het bepalen van de inhoud van de licentieovereenkomst. Omdat intellectuele eigendomsrechten, zoals merkenrechten en auteursrechten, in specifieke wetgeving worden geregeld, is het aan te raden om licentieovereenkomst door een in het IE/ICT-recht gespecialiseerde advocaat van Delissen Martens op te laten stellen.

De inhoud van een licentieovereenkomst

Uit de licentieovereenkomst zal in ieder geval duidelijk moeten blijken wat er precies wordt gelicenseerd. Gaat het om software, dan zal de software in een bijlage kunnen worden beschreven. Gaat het om een merkrecht, dan kan vermelding van het registratienummer van het merk in het merkenregister voldoende zijn.

Een licentie kan zo ruim of beperkt zijn als partijen willen. Licenties op software kunnen bijvoorbeeld worden verleend voor gebruik van software binnen een bepaalde onderneming, maar het is ook mogelijk om het gebruiksrecht uit te breiden naar het recht om de software zelf te exploiteren door middel van het verlenen van sub-licenties. Software kan uiteraard ook onder een opensource-licentie worden verspreid.

Advies over licentieovereenkomsten

Het omschrijven van de omvang van het te licenseren gebruiksrecht is dus maatwerk waar voldoende aandacht aan moet worden besteed. Laat u daarom adviseren door de IE/ICT-recht advocaten van Delissen Martens. Neemt u contact op met Robbert Delissen voor meer informatie.


Vragen over licentieovereenkomsten software?
Neem contact op met Robbert (R.W.M.L.) Delissen

Bel mij terug:

Wij verwerken uw persoonsgegevens zoals beschreven in ons Privacy Statement.
(* verplichte velden)