merkenrecht advocaat

Een merkrecht is een exclusief recht om een product of dienst onder een bepaalde aanduiding op de markt te brengen. Een merk geeft alleen exclusieve rechten als het geregistreerd is.  

Merkregistratie als voorwaarde voor bescherming

Een merk moet geregistreerd zijn wil het in aanmerking komen voor bescherming. Gekozen kan worden voor een merk met gelding in alleen de Benelux, maar als u zaken doet in heel Europa of een groot deel daarvan, dan kan een Europees merk interessant zijn.

Wat kan een merk zijn?

De meest voorkomende merken zijn merken die uit woorden bestaan (woordmerken) en logo’s (beeldmerken). Maar onder bepaalde omstandigheden kunnen ook kleuren of vormen een merk zijn. Een absolute voorwaarde is dat het merk onderscheidend vermogen heeft en dus niet geheel beschrijvend mag zijn over  de producten of diensten waarvoor het merkrecht wordt aangevraagd. Merken worden dus aangevraagd voor categorieën van producten en/of diensten. Voor welke categorieën het merk het beste kan worden geregistreerd hangt af van de aard van het product of dienst en van de manier waarop het merk zal worden gebruikt. Laat u zich daar goed over adviseren.

Merkinbreuk

Indien eenmaal een merkregistratie is verkregen, kan de merkhouder onder bepaalde voorwaarden optreden tegen gebruik van zijn merk door een ander. Het hangt er overigens wel vanaf op welke manier het merk door de derde wordt gebruikt en of sprake is van verwarring. Of sprake is van een inbreuk waartegen kan worden opgetreden hangt dus af van de omstandigheden van het geval. Wij adviseren zowel partijen die een merkrecht hebben en die willen optreden tegen mogelijke inbreukmakers als partijen die worden beticht van merkinbreuk.

Wat kunt u doen tegen een inbreuk?

Een houder van een merk heeft een aantal wettelijke mogelijkheden om tegen de inbreuk en de inbreukmaker op te treden. Zo bestaat de mogelijkheid om beslag te leggen op inbreuk makende goederen zodat die niet meer op de markt kunnen komen. Ook is beslag mogelijk om bewijs zeker te stellen. Voor beslag moet eerst toestemming aan de rechter worden gevraagd. Dat kan overigens ook zonder dat de inbreukmaker wordt gehoord (ex-parte).

Aan de rechter kan vervolgens in een kort geding worden gevraagd om de inbreukmaker te veroordelen tot het staken van  de inbreuk  en tot het overleggen van informatie waaruit de aard en omvang van de inbreuk blijkt. In een normale procedure kan ook afdracht van de met de inbreuk gemaakte winst worden gevraagd en/of aanspraak worden gemaakt op schadevergoeding.

Veel inbreukzaken worden geschikt voordat het voor de rechter komt. In veel gevallen is namelijk geen kwade opzet in het spel en zijn partijen over en weer bereid om de zaak te schikken. Dat eindigt meestal in het betalen van een schadevergoeding aan de rechthebbende.

Vraag tijdig advies aan een gespecialiseerde advocaat merkenrecht

Wilt u meer weten over het merkenrecht en wat wij voor u kunnen betekenen, neem contact op met Robbert Delissen.


Vragen over merkenrechten?
Neem contact op met Robbert (R.W.M.L.) Delissen

Bel mij terug:

Wij verwerken uw persoonsgegevens zoals beschreven in ons Privacy Statement.
(* verplichte velden)