Een publicatie kan jegens een persoon onrechtmatig zijn als na een belangenafweging blijkt dat het recht op vrijheid van meningsuiting moet wijken voor het recht van de betreffende persoon gevrijwaard te blijven van inbreuken op zijn goede naam of zijn privacy. De vraag of sprake is van een onrechtmatige dan wel rechtmatige publicatie is dus niet eenvoudig te beantwoorden.

Aan de hand van een aantal door de Hoge Raad en Europese rechter geformuleerde gezichtspunten kan echter wel een indicatie worden gegeven hoe een rechter in een voorkomend geval zal oordelen.

Advies over onrechtmatige publicaties

Wij hebben ervaring in het beoordelen in de rechtmatigheid van (pers)publicaties. Neemt u contact op met Robbert Delissen voor meer informatie.


Vragen over onrechtmatige (pers)publicaties?
Neem contact op met Robbert (R.W.M.L.) Delissen

Bel mij terug:

Wij verwerken uw persoonsgegevens zoals beschreven in ons Privacy Statement.
(* verplichte velden)