Milieu- en natuurbeschermingsrecht

Bij elk bouwproject, aanleg van infrastructuur of de ontwikkeling van een bedrijfsterrein spelen milieuaspecten een rol. Een project kan worden geweigerd indien er onvoldoende rekening wordt gehouden met de natuur. Het is daarom van belang om voorafgaand aan het plannen en realiseren van bouwprojecten na te gaan of aan de eisen van het milieu- en natuurbeschermingsrecht wordt voldaan.

Onze advocaten geven u graag advies en staan u bij in juridische procedures op het gebied van het milieurecht, milieuaansprakelijkheid en natuurbescherming.

U kunt bij ons terecht met uw vragen over het volgende:

 • Omgevingsvergunning milieu

 • Omgevingsvergunning beperkte milieutoets

 • Activiteitenbesluit

 • Milieu-effectrapportage

 • Geluid

 • Luchtkwaliteit/emissies

 • Natura 2000-gebieden

 • Bodemverontreiniging/bodemsanering

 • Bestemmingsplannen

 • Water

 • Asbest

 • Wet natuurbescherming (Wnb)

 • Programma Aanpak Stikstof (PAS)

 • PFAS

 • Afvalstoffenrecht en EVOA

 • REACH

Voor meer informatie of vragen kunt u uiteraard contact met ons opnemen.


Bel mij terug:

Wij verwerken uw persoonsgegevens zoals beschreven in ons Privacy Statement.
(* verplichte velden)