omgevingsrecht advocaten den haag

Omgevingsrecht Advocaten

Het omgevingsrecht bevat wetten en regels die betrekking hebben op mensen en hun leefomgeving. Denk hierbij aan onderwerpen zoals natuurbescherming, milieu, water, bouwen en ruimtelijke ordening. Deze wetten en regels bepalen wat er gebouwd mag worden, welke bedrijfsactiviteiten zijn toegestaan en of er rekening gehouden moet worden met flora en fauna.

Wat kunnen onze omgevingsrecht advocaten voor u betekenen?

We staan u met raad en daad bij. De advocaten van Delissen Martens helpen u graag bij het realiseren van uw plannen. Hierbij bieden we advies op maat, door rekening te houden met uw belangen en belangrijke aandachtspunten. Eventuele valkuilen houden we scherp in de gaten. Ook wanneer u het niet eens bent met een besluit van de overheid, staan wij u graag bij. Dit geldt bijvoorbeeld voor bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen, dwangsommen, enzovoort. Samen met u maken we een concreet plan van aanpak.

Waarbij wij u kunnen ondersteunen

Bij elke ingreep in de ruimtelijke ordening, spelen milieurecht en natuurbeschermingsrecht een belangrijke rol. Voordat u begint met het plannen en realiseren van bouwprojecten, is het belangrijk om na te gaan of uw project aan de eisen van het milieu- en natuurbeschermingsrecht voldoet.

PAS (Programma Aanpak Stikstof)

Teveel stikstof is slecht voor de natuur. Vanuit de overheid was daarom het zogenaamde “Programma Aanpak Stikstof” (PAS) in het leven geroepen. Het PAS moest de Natura-2000 gebieden beschermen. Als gevolg van de PAS-uitspraak van 29 mei 2019 mag het PAS niet langer als basis voor toestemming voor activiteiten worden gebruikt. 

De Omgevingswet

De Omgevingswet, die per 1 januari 2022 in werking treedt, bundelt en vereenvoudigt de regels voor de leefomgeving. Hierbij worden zesentwintig huidige wetten over onder meer milieu, ruimtelijke ordening, natuur, water en bouwen teruggebracht naar één wet. De nieuwe wet zorgt voor een samenhangende aanpak van de leefomgeving, meer mogelijkheden voor lokaal maatwerk en snellere besluitvorming. Daarnaast biedt het meer mogelijkheden voor participatie.

Onze advocaten zijn gevestigd in Den Haag

Bent u op zoek naar een omgevingsrecht advocaat? U bent van harte welkom bij ons op kantoor in Den Haag. Onze omgevingsrecht advocaten bezitten de juiste kennis en expertise om u bij te staan. Hoewel ons kantoor is gevestigd in Den Haag, opereren wij in heel Nederland.

Ontvang het whitepaper 'Hoe verloopt een hoorzitting'

Juridische ondersteuning nodig?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jeroen Maas of iemand anders uit het team migratierecht. Zij staan u graag te woord.Vragen over omgevingsrecht?
Neem contact op met Jeroen (J.S.) Maas

Bel mij terug:

Wij verwerken uw persoonsgegevens zoals beschreven in ons Privacy Statement.
(* verplichte velden)