omgevingsrecht advocaten den haag

Omgevingsrecht Advocaten

Wat is het omgevingsrecht?

Het omgevingsrecht bevat wetten en regels die betrekking hebben op mensen en hun leefomgeving. Denk hierbij aan onderwerpen zoals natuurbescherming, milieu, water, bouwen en ruimtelijke ordening. Deze wetten en regels bepalen wat er gebouwd mag worden, welke bedrijfsactiviteiten zijn toegestaan en of er rekening gehouden moet worden met flora en fauna.

Omgevingsrecht: waar kunnen we u bij helpen?

We staan u met raad en daad bij. De advocaten van Delissen Martens helpen u graag bij het realiseren van uw plannen. Hierbij bieden we advies op maat, door rekening te houden met uw belangen en belangrijke aandachtspunten. Eventuele valkuilen houden we scherp in de gaten. Ook wanneer u het niet eens bent met een besluit van de overheid, staan wij u graag bij. Dit geldt bijvoorbeeld voor bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen, dwangsommen, enzovoort. Samen met u maken we een concreet plan van aanpak.

De omgevingswet

De Omgevingswet, die per 1 januari 2022 in werking treedt, bundelt en vereenvoudigt de regels voor de leefomgeving. Hierbij worden zesentwintig huidige wetten over onder meer milieu, ruimtelijke ordening, natuur, water en bouwen teruggebracht naar één wet. De nieuwe wet zorgt voor een samenhangende aanpak van de leefomgeving, meer mogelijkheden voor lokaal maatwerk en snellere besluitvorming. Daarnaast biedt het meer mogelijkheden voor participatie.

Omgevingsvergunning, bouwvergunning en bestemmingsplan

Wilt u een omgevingsvergunning aanvragen? Of wilt u weten hoe lang uw bouwvergunning geldig is? Dan is het goed om advies in te winnen bij een gespecialiseerde advocaat. Onze Omgevingsrecht advocaat Jeroen Maas heeft de juiste kennis en expertise en kan u juridisch advies op maat aanbieden.

Een bestemmingsplan beschrijft wat er met de ruimte in een gemeente mag gebeuren. Wilt u gaan bouwen, verbouwen of uitbreiden? Lees hier wat u moet weten over het bestemmingsplan.

Milieurecht en natuurbeschermingsrecht

Bij elke ingreep in de ruimtelijke ordening, spelen milieurecht en natuurbeschermingsrecht een belangrijke rol.
Voordat u begint met het plannen en realiseren van bouwprojecten, is het belangrijk om na te gaan of uw project aan de eisen van het milieu- en natuurbeschermingsrecht voldoet. Lees hier meer over milieurecht en natuurbeschermingsrecht.

PAS (Programma Aanpak Stikstof)

Teveel stikstof is slecht voor de natuur. Vanuit de overheid was daarom het zogenaamde “Programma Aanpak Stikstof” (PAS) in het leven geroepen. Het PAS moest de Natura-2000 gebieden beschermen. Als gevolg van de PAS-uitspraak van 29 mei 2019 mag het PAS niet langer als basis voor toestemming voor activiteiten worden gebruikt. 

Omgevingsrecht advocaat Den Haag

Hoewel ons kantoor gevestigd is in Den Haag, opereren onze advocaten Omgevingsrecht landelijk. Heeft u te maken met een juridisch geschil en wilt u advies inwinnen over Omgevingsrecht? Wilt u meer informatie over Omgevingsrecht? Neemt u dan contact op met Jeroen Maas 

Hoe verloopt een hoorzitting?

Indien u het niet eens bent met een beslissing van een overheidsorgaan, ook wel bestuursorgaan genoemd, is het mogelijk hiertegen bezwaar of (hoger) beroep aan te tekenen. Bij procedures omtrent omgevingsrecht, kunt u doorgaans uw bezwaren mondeling tijdens een zitting toelichten. Hoe een dergelijke (hoor)zitting verloopt, wordt in dit gratis whitepaper toegelicht. 

Ontvang het whitepaper 'Hoe verloopt een hoorzitting'

Vragen over omgevingsrecht advocaten?
Neem contact op met Jeroen (J.S.) Maas

Bel mij terug:

Wij verwerken uw persoonsgegevens zoals beschreven in ons Privacy Statement.
(* verplichte velden)
25.05
Kan de gemeente een ongebruikte bouwvergunning intrekken?
26.11
Schade door heiwerkzaamheden

Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven? Wij sturen periodiek een gratis nieuwsbrief met actualiteiten op juridisch gebied. Door uw e-mailadres in te vullen geeft u toestemming voor het ontvangen van onze nieuwsbrief. Deze toestemming kunt u altijd intrekken, door op de unsubscribe link te klikken onderaan de e-mails die u van ons ontvangt. Lees ons Privacy Statement voor meer informatie over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.