Nederland telt tientallen bedrijfstakpensioenfondsen. Een bedrijfstakpensioenfonds is een verplicht gesteld pensioenfonds voor een bepaalde bedrijfstak. Voor bepaalde beroepsgroepen is een beroepspensioenfonds verplicht gesteld. Als werkgever en als werknemer bent u onder meer verplicht om statuten en reglementen na te leven, zodra vaststaat dat u onder het bedrijfstak- of beroepspensioenfonds valt. Of dat het geval is wordt bepaald aan de hand van zogenoemde werkingssfeerbepalingen. Daarin is uitvoerig beschreven wanneer u onder het bedrijfstak- of beroepspensioenfonds valt.

Het is het schrikbeeld van menig werkgever: een “welkomstbrief” van een bedrijfstakpensioenfonds waarin u vriendelijk wordt medegedeeld dat u voortaan premies dient af te dragen en vriendelijk wordt verzocht om ook de achterstallige pensioenpremies over het verleden af te rekenen. Dit terwijl u wellicht al een (uitstekende)pensioenregeling voor uw werknemers had afgesloten.

Wat kunnen onze pensioenrecht advocaten voor u betekenen?

Wij kunnen u adviseren over de vraag of uw onderneming al dan niet onder “een of het” bedrijfstakpensioenfonds valt en hoe te handelen na ontvangst van een welkomstbrief of ander schrijven van een bedrijfstakpensioenfonds. Ook kunnen wij u bijvoorbeeld begeleiden bij een door het bedrijfstakpensioenfonds aangekondigd werkingssfeeronderzoek.

Wanneer mocht blijken dat uw onderneming inderdaad onder het bedrijfstakpensioenfonds valt, dan kunnen wij u adviseren en begeleiden bij eventuele onderhandelingen met het bedrijfstakpensioenfonds over vrijstelling en (achterstallige) premies.

Ook als werknemer kunt u tot de ontdekking komen of het vermoeden hebben, dat u deelnemer bent in een bedrijfstakpensioenfonds. Wij kunnen u hierover nader adviseren en begeleiden in de communicatie richting het bedrijfstakpensioenfonds en (voormalig) werkgever.


Bel mij terug:

Wij verwerken uw persoonsgegevens zoals beschreven in ons Privacy Statement.
(* verplichte velden)