Automatisch gezamenlijk ouderlijk gezag voor ongehuwde ouders

Op 1 januari 2023 trad het wetsvoorstel voor de Directe Koppeling van Erkenning en Gezamenlijk Gezag voor ongehuwde en niet-geregistreerde partners in werking (Stb 2022, 242). Deze wetgeving betekent een belangrijke verandering: beide ouders krijgen automatisch ouderlijk gezag, ongeacht hun huwelijks- of registratiestatus.

Wat houdt de wet in?

Voor kinderen geboren op of na 1 januari 2023 krijgen beide ouders automatisch gezamenlijk ouderlijk gezag, als de vader erkent dat het kind van hem is. Voorheen was dit alleen het geval voor getrouwde stellen of geregistreerde partners. Ongehuwde partners konden gezamenlijk ouderlijk gezag aanvragen bij de rechtbank, maar daarvoor was wel toestemming van de moeder nodig.

Waarom deze wijziging?

Meer dan 50% van alle kinderen in Nederland wordt geboren buiten het huwelijk. Deze wet zorgt ervoor dat dat deze kinderen op gelijke voet worden behandeld met kinderen die binnen een huwelijk of geregistreerd partnerschap worden geboren. Ouderlijk gezag geeft ouders het recht om belangrijke beslissingen te nemen over het leven van hun kind.

Gezamenlijk ouderlijk gezag: waarom is het belangrijk?

Het hebben van ouderlijk gezag geeft ouders het recht om te beslissen over zaken als verblijfplaats, verhuizing, paspoortaanvragen, medische behandelingen en toegang tot medische dossiers. Ook is gezamenlijk ouderlijk gezag cruciaal in het geval van overlijden van een ouder.

Hoe kunnen wij helpen?

Heeft u vragen over uw ouderlijk gezag of wilt u juridisch advies? Neem dan contact op met onze sectie Familierecht. Onze experts staan klaar om u te helpen bij het navigeren door de complexe juridische aspecten van ouderlijk gezag.

 

Gepubliceerd op: 8 april 2024 in Familierecht, Internationaal Familierecht
Vragen?
Neem contact op met Sandra (S.L.A.) Verburgt
gezamenlijk gezag ouders advocaat
Delen: