Coronavirus: scheiden in tijden van corona

Terwijl de wereld buiten op zijn kop staat, staan velen van ons binnen voor een vrijwel onmogelijke opdracht. Niet alleen moet je iedere dag samen met je partner aan de keukentafel thuis werken, ook doe je dit terwijl je wordt omringd door de kinderen. Binnen de kortste tijd lopen het privé en werkende leven volledig door elkaar. De normale kantoortijden kunnen geenszins worden aangehouden, waardoor je de hele dag met zowel werk, als gezin bezig bent. Het is voorstelbaar dat dit voor uitputting zorgt.

Bovenstaande situatie zorgt in vele huishoudens voor de nodige spanning. Men is het immers niet gewend om zo veel tijd met elkaar door te brengen, terwijl de mogelijkheden om iets leuks te doen beperkt zijn. Het komt er op neer dat we deze weken grotendeels binnen moet blijven. Zeker voor die ouders of partners die al voor de ‘intellectuele lockdown’ te maken hadden met relatieproblemen kunnen de huidige omstandigheden voor een onhoudbare situatie zorgen. Waar in dat geval, gelet op de huidige corona crisis, rekening mee moet worden gehouden, is het volgende.

Mogelijke verlenging corona maatregelen

Het is niet duidelijk wanneer de maatregelen worden opgeheven, waardoor de kans groot is dat de maatschappij voorlopig nog verder stil komt te staan. Dit kan betekenen dat de komende tijd moet worden doorgebracht in dezelfde chaotische thuissituatie. Hoe moeilijk ook, van belang is dat de rust zo veel mogelijk bewaard wordt nu de kans bestaat dat men nog langer aan huis gekluisterd zal zijn. Zeker wanneer er kinderen tot het gezin behoren, is het van belang dat deze zoveel mogelijk buiten schot worden gehouden. Voor hen is het immers ook geen pretje om weken met ruziënde ouders in huis te zitten.

Rechtbanken gesloten vanwege coronavirus

Wordt de beslissing genomen dat het beter is om uit elkaar te gaan, dan geldt meer dan eens dat een scheiding in goed overleg de voorkeur heeft. Door de corona-uitbraak is het de verwachting dat een echtscheiding op eenzijdig verzoek, waarbij er geen overeenstemming is over de kinderen en de financiële gevolgen, erg lang zal gaan duren. Voor familiezaken geldt in verband met corona vanaf 3 april 2020 een tijdelijke regeling op grond waarvan de rechtbanken in beginsel uitsluitend de daarin als zeer urgent aangemerkte zaken via een telefonische (beeld)verbinding mondeling behandelen. Zeer urgent zijn (scheidings)situaties waarin de rechtbank beoordeelt dat de veiligheid van kinderen in het geding is. In minder urgente familiezaken beoordelen de rechtbanken of hun organisatie en de aard van de zaken het toelaten deze schriftelijk te behandelen.
Indien een rechtbank van oordeel is dat een zaak schriftelijk afgedaan kan worden, krijgen beide partijen het verzoek daarmee in te stemmen. Zijn er bezwaren tegen schriftelijke afdoening? Dan kan de rechtbank alsnog een mondelinge behandeling via een telefonische (beeld)verbinding plannen mits de (organisatorische) omstandigheden dat toelaten. Is dat niet het geval? Dan zal de behandeling van de zaak tot nader order worden uitgesteld.

Gemeenschappelijk echtscheidingsverzoek tijdens coronavirus

In tegenstelling tot de behandeling van eenzijdige verzoeken kunnen de gemeenschappelijke echtscheidingsverzoeken ook tijdens de coronacrisis op de gebruikelijke schriftelijke wijze worden afgedaan. Aangezien bij gemeenschappelijke verzoeken sprake is van overeenstemming over de gevolgen van de scheiding is geen mondelinge behandeling van de zaak nodig.  De rechtbanken streven ernaar de beslissingen op gemeenschappelijke verzoeken ook tijdens de coronacrisis binnen de wettelijk bepaalde termijnen te wijzen.

Online echtscheiding tijdens corona

Ook in deze tijden is het mogelijk hierover met een familierechtadvocaat van Delissen Martens van gedachten te wisselen door middel van een telefoongesprek, conference call, Whatsapp of e-mail. Daarnaast kunnen er verkennende gesprekken plaatsvinden met een echtscheidingsmediator, waarna tijdens een online mediation eerste afspraken kunnen worden gemaakt. Het is voorstelbaar dat het lastig kan zijn om een moment te vinden waarop vrijelijk gesproken kan worden, omdat bijvoorbeeld rekening moet worden gehouden met de kinderen. Hier is dan ook alle begrip voor en er zal flexibel mee worden omgegaan.

Neem contact op via WhatsApp

 

Gepubliceerd op: 30 maart 2020 in Familierecht, Internationaal Familierecht
Vragen?
Neem contact op met Sandra (S.L.A.) Verburgt
Coronavirus: scheiden in tijden van corona
Delen: