Betalingsverplichting ongevraagde levering schoolfoto's?

OUDERS OPGELET!

Begin van het nieuwe schooljaar: de schoolfotograaf

Het begin van het nieuwe schooljaar betekent vaak ook dat de schoolfotograaf de school bezoekt om alle leerlingen op de gevoelige plaat vast te leggen. Wie vindt het niet heerlijk om af en toe eens naar zijn oude klassenfoto’s te kijken. Pure nostalgie!

Nu het nieuwe schooljaar van start is gegaan, zal de schoolfotograaf waarschijnlijk snel de school van uw kinderen bezoeken. Voor schoolfotografen, die het digitale tijdperk nog niet hebben betreden, is het gebruikelijk dat de schoolfotograaf van alle leerlingen foto’s maakt en de foto’s (eventueel via de school) aan de ouders geeft. Vervolgens moeten de ouders betalen als ze de foto’s niet binnen een bepaalde periode terugsturen naar de fotograaf. De foto’s niet terugsturen betekent in de praktijk dus betalen. Is deze gang van zaken juridisch gezien wel juist?

De rechtbank Overijssel heeft recent geoordeeld dat het niet terugzenden van schoolfoto’s niet leidt tot een overeenkomst met de schoolfotograaf of tot een betalingsverplichting van de ouders. De fotograaf had in zijn begeleidende brief opgenomen: binnen 10 dagen terugsturen anders verplicht u zich tot afname! De ouders hadden de foto’s van de school ontvangen, maar niet teruggestuurd aan de schoolfotograaf en ook niet betaald. De fotograaf meent dat er sprake is van een koopovereenkomst doordat de ouders de foto’s hebben ontvangen en niet binnen de termijn hebben teruggezonden. Er is volgens hem een betalingsverplichting ontstaan voor de ouders. De ouders hebben verweer gevoerd.

Volgens de kantonrechter bestaat er geen genoegzame grondslag voor de verplichting tot terugzenden van de foto’s. Er is sprake van een ongevraagde levering van zaken met het doel de ontvanger tot een koop te bewegen. Volgens de wet ontstaat voor een consument geen verplichting tot betaling bij die ongevraagde levering. Het uitblijven van een reactie van de consument op de ongevraagde levering of verstrekking wordt niet als aanvaarding aangemerkt. Als er toch ongevraagd een zaak wordt geleverd, dan is de consument bevoegd de zaak - zonder daarvoor te betalen - te houden. Er ontstaat in dat geval dus geen betalingsverplichting voor de ouders wanneer zij de foto’s niet terugsturen naar de fotograaf.

Let wel: dit geldt niet in alle gevallen. Het kan immers zijn dat u bijvoorbeeld vooraf een formulier heeft getekend waarin bepalingen zijn opgenomen over de schoolfotograaf, waardoor er wel een overeenkomst tot stand is gekomen en u verplicht bent om te betalen voor de foto’s als u deze niet terugstuurt naar de fotograaf. Overigens zullen veel fotografen de foto’s digitaal en met een watermerk aanleveren, waardoor dit soort situaties minder vaak zullen ontstaan.

Het vonnis van de rechtbank Overijssel, sector kanton van 25 augustus 2016 kunt u hier nalezen op rechtspraak.nl (ECLI:NL:RBOVE:2016:3230).

 

Deze Nieuwsflits is slechts een algemene weergave van het geldende recht. Het kan op geen enkele wijze als advies in uw specifieke situatie dienen.

Gepubliceerd op: 20 september 2016 in Verbintenissenrecht
Vragen?
Neem contact op met Olivier (O.R.) baron van Hardenbroek van Ammerstol
Betalingsverplichting ongevraagde levering schoolfoto's?
Delen: