Gebruik camerabeelden in ontslagzaak toegestaan

In een uitspraak van 6 maart 2019 oordeelde de kantonrechter van de rechtbank Limburg dat camerabeelden waarop een stelende werknemer te zien was, gebruikt mochten worden als bewijs.

De zaak was aangespannen door de ontslagen werknemer tegen zijn voormalig werkgever, een verwerker van restafval. De betreffende werknemer was ontslagen omdat hij goud had ontvreemd dat tijdens het verwerkingsproces uit het restafval wordt gewonnen. Dat bleek onder de werknemers van deze werkgever een gebruikelijke vorm van loonaanvulling. Toen de werkgever daar lucht van kreeg schakelde zij een recherchebureau in die vervolgens camera’s op de werkvloer plaatste om de verduistering vast te kunnen leggen. De camerabeelden werden vervolgens door de werkgever gebruikt ter onderbouwing van haar stelling dat de betreffende werknemer terecht was ontslagen. In de procedure verzette de werknemer zich ertegen dat de camerabeelden onderdeel zouden uitmaken van het dossier, omdat het opnemen van die beelden een onrechtmatige schending van zijn privacy zou zijn, omdat ze zonder zijn toestemming werden gemaakt en over het plaatsen van de camera niet is overlegd met de OR.

Wijze van inzet camera’s was proportioneel

De kantonrechter oordeelde dat het zonder toestemming maken van video-opnamen van een persoon weliswaar op zichzelf is aan te merken als onrechtmatig, maar dat het belang van de waarheidsvinding in dit geval prevaleerde. De kantonrechter vond de inzet van camera’s proportioneel, gezien de ernst van de verdenking (ontvreemding van bedrijfseigendommen) en het bedrijfsbelang voor de werkgever bij het vinden van de dader(s). Ook van belang vond de kantonrechter dat de werkgever slechts op één specifieke plek met één specifiek doel gefilmd had en niet langer dan noodzakelijk.

De kantonrechter oordeelde dat de camerabeelden mochten worden bekeken tijdens de zitting en dus bij konden dragen aan het bewijs van de stellingen van de werkgever. De inbreuk op de privacy was dus in dit geval gerechtvaardigd.

De volledige uitspraak leest u hier.

 

Tips bij gebruik van camera’s

Cameratoezicht op het werk is in beginsel toegestaan in het kader van preventie tegen bijvoorbeeld diefstal, verduistering of beschadiging van eigendommen. U dient echter voordat u cameratoezicht invoert, rekening te houden met de privacybelangen van uw werknemers. Daar moet u ook rekening mee houden als u – zoals in het hiervoor besproken geval – op incidentele basis camera’s wilt inzetten om vermoedelijke verduistering te constateren. Het is dus aan te bevelen – en soms ook verplicht – om een zogeheten Data Protection Impact Assessment (DPIA), uit te voeren.

In het artikel 'Privacy en cameratoezicht op het werk' leest u meer over de privacyaspecten van cameratoezicht.

Gepubliceerd op: 16 april 2019 in Arbeidsrecht, Ontslag, Privacyrecht
Vragen?
Neem contact op met Robbert (R.W.M.L.) Delissen
Gebruik camerabeelden in ontslagzaak toegestaan
Delen: