Gedeeld auteursrecht op software: maak een exit regeling

Het komt regelmatig voor dat partijen samenwerken bij het ontwikkelen van software en afspreken dat zij samen eigenaar van de software zullen zijn.

Een in de praktijk regelmatig  voorkomende vorm van samenwerking is die waarbij de ontwikkelaar tegen een lager uurtarief of fixed fee de software voor de opdrachtgever (bijvoorbeeld een start-up) ontwikkelt, maar daarvoor in ruil wel wil meedelen in het succes van de onderneming die de software gaat exploiteren. Maar denk ook aan de situatie dat de opdrachtgever een goed idee voor nieuwe software heeft en samen met de ontwikkelaar de software ontwikkelt die de ontwikkelaar vervolgens ook aan andere partijen kan licenseren. Een gedeeld recht op de software is een mogelijkheid om beide partijen te laten profiteren van het succes van de exploitatie van de software. Maar het is dan wel erg belangrijk om de rechten en verplichtingen van beide partijen goed te regelen voor het geval dat partijen niet meer willen of kunnen samenwerken, bijvoorbeeld door een faillissement van een van de partijen.

Gedeeld auteursrecht: een gemeenschap

Partijen vergeten nog wel eens dat als beide partijen auteursrechthebbende zijn, zij niet zonder de ander beslissingen kunnen nemen over aangelegenheden met betrekking tot de software. Als partijen afspreken dat zij eigenaar zijn van dezelfde software, ontstaat volgens de wet namelijk een ‘gemeenschap’. Daarbij verkrijgt iedere partij in gelijke mate een onverdeeld aandeel in die gemeenschap. Dat heeft echter als gevolg dat als de relatie tussen partijen eindigt, de partij die de exploitatie van de software wenst voort te zetten of de software wenst aan te passen, daarvoor toestemming van de ander nodig heeft. En als de relatie is verbroken vanwege een ruzie, kan het verkrijgen van toestemming wel eens lastig blijken te zijn. De oplossing hiervoor is het op voorhand maken van goede afspraken voor het geval de samenwerking eindigt. Dit noemen we ook wel een exit-regeling.

Maak een exit-regeling

In ieder overeenkomst waarbij partijen afspreken dat zij samen auteursrechthebbenden zijn ten aanzien van de te ontwikkelen software, moet worden afgesproken welke partij bij het verbreken van de samenwerking gerechtigd is de software door te ontwikkelen en verder te exploiteren en welke compensatie de andere partij daarvoor ontvangt. In de praktijk kom je diverse soorten exit-regelingen tegen.

Zo kan bij het aangaan van de samenwerking worden afgesproken dat de softwareontwikkelaar de broncode van de software mag hergebruiken bij andere klanten, zolang die klanten geen concurrent van de andere partij zijn. Ook kan gedacht worden aan de afspraak dat de partij die de exploitatie voortzet dit alleen zal doen binnen een bepaald marktsegment. Onderdelen van de exit-regeling zijn doorgaans ook financieel van aard. Zo kan worden afgesproken dat de partij, die de exploitatie voortzet gedurende een bepaalde periode, de andere partij een percentage van de met de exploitatie van de software gemaakte winst betaalt. Een afspraak dat beide partijen de software verder mogen ontwikkelen en exploiteren, kan natuurlijk ook. Maar het is dus erg belangrijk om in ieder geval iets te regelen om een impasse, na het beëindigen van de relatie, te voorkomen.

Wij hebben ruime ervaring met het opstellen van samenwerkingsovereenkomsten. Neemt u contact op met Robbert Delissen voor advies.

Vragen?
Neem contact op met Robbert (R.W.M.L.) Delissen
Gedeeld auteursrecht op software: maak een exit regeling
Delen: