Geen grove schuld als men ingewikkelde aangifte zelf doet

De belastingwet bepaalt dat de aangifte juist en zonder voorbehoud moet worden gedaan. Een onjuiste aangifte kan een (fiscale) boete opleveren. Of die wordt opgelegd is ook afhankelijk van de schuldvraag: heeft men willens en wetens een onjuiste aangifte gedaan of betreft het gewoon een onbedoelde fout? Uit de jurisprudentie blijkt ook dat een boete kan worden opgelegd als men bewust het risico heeft aanvaard van een onjuiste aangifte. Zoiets speelde recent ten aanzien van een advocaat met een ingewikkelde aangifte. Hij had die zelf opgesteld en ingediend zonder een belastingadviseur of accountant te vragen daarnaar te kijken. De inspecteur vond dat de advocaat maar een deskundige had moeten inschakelen en door dat niet te doen opzettelijk nalatig was. Hof en Hoge Raad waren het daar niet mee eens. Er is geen sprake van grove schuld als een gecompliceerde aangifte niet volledig wordt uitbesteed aan een deskundig adviseur.

Mocht u naar aanleiding van het bovenstaande vragen hebben of meer informatie willen dan kunt u contact opnemen met Ruud van den Dool (vandendool@delissenmartens.nl) of met uw eigen contactpersoon bij Delissen Martens T +31 70 311 54 11.

Deze Nieuwsflits is slechts een algemene weergave van het geldende recht. Het kan op geen enkele wijze als advies in uw specifieke situatie dienen.

 

Download hier deze nieuwsflits in pdf

Gepubliceerd op: 5 december 2014 in Belastingrecht
Vragen?
Neem contact op met Dr. Ruud (R.P.) van den Dool
Geen grove schuld als men ingewikkelde aangifte zelf doet
Delen: