Dr. Ruud (R.P.) van den Dool

Fiscalist

Bel mij terug:

Wij verwerken uw persoonsgegevens zoals beschreven in ons Privacy Statement.
(* verplichte velden)

Ruud van den Dool is al vele jaren als extern fiscalist werkzaam voor advieskantoren zoals accountants, belastingadviseurs, advocaten en notarissen. Hij staat hen vaktechnisch bij ten behoeve van de advisering van dga’s en hun bedrijven, maar ook indien met (voormalige) cliënten verschil van inzicht bestaat over eerder uitgebrachte adviezen. Sinds ca 10 jaren is hij als adviseur ook betrokken bij een beperkt aantal Nederlandse familiebedrijven en zeer vermogende particulieren. Voor hen functioneert hij dan bijvoorbeeld als een extern bedrijfsfiscalist of als adviseur van het family office. Voorbeelden van zijn werk zijn opinies en adviezen over de dga, de wijze waarop herstructureringen vorm kunnen krijgen, bedrijfsopvolging, maar bijvoorbeeld ook over de inrichting en haalbaarheid van procedures met de belastingdienst betreffende zijn expertisegebied. Het gaat dan vooral om de aanmerkelijkbelangregeling, fiscale winstbepaling, vennootschapsbelasting, internationaal belastingrecht en bedrijfsopvolging naar de kinderen. Dit zijn ook de onderwerpen waarover hij veel heeft gepubliceerd en al vele jaren doceert en lezingen tbv andere adviseurs over verzorgt.

Sinds 1991 is hij als docent verbonden aan het Fiscaal Economisch Instituut van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij verzorgde bijvoorbeeld de vakken belastingheffing van het MKB, Tax Assurance en belastingheffing van Multinationale Ondernemingen. Momenteel beperkt hij zich tot dat laatste vak en internationaal en europees belastingrecht.

Met zijn brede wetenschappelijke kennis en ervaring op het gebied van inkomsten- en vennootschapsbelasting, maar ook met betrekking tot  Internationaal Belastingrecht is hij in staat om hoogwaardige adviezen en opinies te verstrekken, toegespitst op de Directeur Groot Aandeelhouder en diens bedrijven. Adviezen die optimaal aansluiten bij de belevingswereld van de cliënt en  die in samenspraak met andere adviseurs en deskundigen worden opgesteld en geïmplementeerd.

/ Specialisme

Bekijk het cv van Ruud

Opleiding

 • Ebbinge, Cursus Toezichthouder Nieuwe Stijl, 2021
 • Proefschrift Erasmus Universiteit Rotterdam, 2009
 • Europese Fiscale Studies, Erasmus Universiteit Rotterdam, 1994
 • Erasmus Universiteit Rotterdam, 1991

Lidmaatschappen

 • Nederlandse vereniging voor Belastingwetenschap
 • Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Staathuishoudkunde
 • International Fiscal Association (IFA)
 • M&A platform Den Haag

Nevenfuncties

 • Redactielid Tijdschrift Fiscaal Ondernemingsrecht, uitgeverij Kluwer
 • Verbonden aan bureau vaktechniek SRA, een beroepsorganisatie waar ca 380 accountantskantoren aan zijn verbonden.
 • Docent fiscale economie Masterfase aan de Erasmus Universiteit Rotterdam waar hij de vakken “belastingheffing multinationale onderneming” alsmede “Internationaal en europees belastingrecht” doceert
 • Auteur “Compendium Vennootschapsbelasting”, Deventer: Kluwer
 • Auteur FED Brochure “Waardering van incourante aandelen voor de belastingheffing” Deventer: Kluwer
 • Auteur Fiscale Monografie: Verhouding fiscale wetgeving en BV-recht (werktitel), Deventer: Kluwer.
 • Annotator Vakstudie Nieuws, Deventer: Kluwer
 • Docent diverse inhouse en externe (beroeps)opleidingen, voor belastingadviesorganisaties, RB, NBA/VERA, Kluwer, Postacademisch Onderwijs Belastingwetenschap, Universiteit Nyenrode
 • Auteur van een veelheid aan wetenschappelijke en meer populaire artikelen op het gebied van de belastingheffing van dga, zeer vermogende particulier en de vennootschapsbelasting.

Talen

Nederlands, Engels, Duits