Het aantal voornaamswijzigingen stijgt!

Julia en Lucas waren de populairste meisjes- en jongensnaam in 2018, zo maakte het CBS vandaag bekend, maar niet iedereen is blij met zijn of haar voornaam. In 2018 zijn in totaal maar liefst 608 verzoeken tot voornaamswijzigingen bij de rechter ingediend, een stijging van 20% ten opzichte van 2015.

In welke gevallen is het eigenlijk mogelijk iemands voornaam te wijzigen?

Om tot een voornaamswijziging te komen, dient sprake te zijn van een voldoende zwaarwichtig belang. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan adoptie of geslachtsverandering, maar het is ook mogelijk als iemand zijn of haar eigen voornaam simpelweg lelijk vindt of zijn of haar voornaam verbindt aan een verleden, waarmee diegene zich niet langer identificeert of mee wil worden geconfronteerd. Ook een verkeerde spelling van de voornaam bij het aangeven van de geboorte op het stadhuis kan reden tot een voornaamswijziging zijn, wat in dat geval door een voornaamswijziging achteraf alsnog kan worden hersteld.

Het is zowel mogelijk een voornaam te wijzigen, te schrappen als een voornaam aan iemands voorna(a)m(en) toe te voegen.

Procedure

Om iemands voornaam te wijzigen, moet via een advocaat een verzoek worden ingediend bij de rechter. In dat verzoek moeten de redenen worden vermeld waarom iemand zijn of haar voornaam wenst te wijzigen. De rechter beslist dan of de verzochte voornaamswijziging wordt toegestaan én wat iemands nieuwe voornaam wordt. De keuze voor een nieuwe voornaam staat iemand in beginsel vrij, maar mag niet ongepast zijn, zoals bijvoorbeeld een scheldwoord. Ook is het niet toegestaan een veelvoorkomende achternaam als voornaam te kiezen.

Een verzoek tot voornaamswijziging wordt meestal zonder zitting afgedaan, terwijl de griffiekosten – oftewel ‘het toegangskaartje tot de rechter’ – zo’n € 297,-- bedragen of € 81,-- in geval van onvermogenden (in 2019). Een verzoek tot voornaamswijziging wordt in de meeste gevallen door de rechter toegestaan.

Nadat de rechter een voornaamswijziging heeft toegewezen, moet deze door de ambtenaar van de burgerlijke stand als latere vermelding aan de geboorteakte worden toegevoegd. Dit kan pas indien de hoger beroepstermijn van drie maanden tegen een uitspraak definitief is verlopen. Pas vanaf dat moment is iemands voornaam officieel gewijzigd.

Naamswijziging minderjarige

Ook de naam van een kind kan worden gewijzigd. In dat geval is het niet het kind, dat een dergelijk verzoek kan indienen, maar zijn of haar wettelijk vertegenwoordiger, wat in de meeste gevallen de ouders zijn van een kind. Ook deze wettelijk vertegenwoordiger zal een advocaat moeten inschakelen om het verzoekschrift bij de rechter in te dienen.  Het is mogelijk dat tegen een voor het kind verzochte voornaamswijziging verweer wordt gevoerd, als bijvoorbeeld de naamswijziging door één ouder gewenst is en de andere ouder zich ertegen verzet. In dat geval zal er wél een zitting worden ingepland. De rechter beslist uiteindelijk of de voornaamswijziging wordt toegewezen.

Wenst u meer informatie over dit onderwerp of bent u op zoek naar een advocaat die u bij een voornaamswijziging bij kan staan? Neem dan contact op met de advocaten van onze gespecialiseerde familierechtsectie. Wij staan u graag te woord.

Gepubliceerd op: 29 januari 2019 in Familierecht
Vragen?
Neem contact op met Petra (M.P.J.) Frederiks
Het aantal voornaamswijzigingen stijgt!
Delen: