Het toepassen van algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden deel 1: Het toepassen van algemene voorwaarden

Deel 1 van deze reeks weblogs over algemene voorwaarden en over het van toepassing verklaren van algemene voorwaarden.

In een contract worden de afspraken tussen de contractspartijen vastgelegd. Vaak staan in het contract de kernafspraken zoals het te leveren product en de overeengekomen prijs. Algemene voorwaarden vullen deze kernafspraken aan met een set standaard bepalingen die één van de contractspartijen (de gebruiker van de algemene voorwaarden) op meerdere van de door hem gesloten contracten van toepassing wil laten zijn. Die standaard bepalingen (de algemene voorwaarden) gaan bijvoorbeeld over aansprakelijkheid, garanties en de manier van betalen. Hoe moeten die algemene voorwaarden worden gebruikt?

Van toepassing verklaren algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden moeten door de gebruiker van toepassing verklaard worden op een te sluiten overeenkomst. Dat gaat vrij eenvoudig door voor het sluiten van de overeenkomst nadrukkelijk op te nemen (bijvoorbeeld in de offerte) dat op alle overeenkomsten die gesloten worden met de gebruiker, de algemene voorwaarden van de gebruiker van toepassing zijn. 

Aanbod en aanvaarding: de aanvaarding van algemene voorwaarden

Een contract komt tot stand door het doen van een aanbod en de aanvaarding van dat aanbod. Een partij stuurt een offerte (het aanbod) naar een klant en de klant gaat daarmee akkoord (de aanvaarding). Ook algemene voorwaarden worden van toepassing door aanbod en aanvaarding. De aanvaarding van algemene voorwaarden hoeft niet expliciet, maar kan ook stilzwijgend plaatsvinden. Door niet te protesteren tegen de algemene voorwaarden worden die van toepassing op het contract.   

Informatieplicht/ter hand stellen van algemene voorwaarden  

De gebruiker van algemene voorwaarden heeft een informatieplicht. De gebruiker moet zijn contractspartij de gelegenheid bieden om kennis te nemen van de inhoud van de algemene voorwaarden. Dat doet de gebruiker door de voorwaarden aan de contractspartij ter hand te stellen. Dat kan op verschillende manieren. Bijvoorbeeld door die aan de contractspartij te overhandigen of (in PDF) per e-mail of per post toe te sturen. Dat moet (uiteraard) gebeuren voordat de overeenkomst tot stand is gekomen. Het is voldoende dat door de gebruiker de algemene voorwaarden aan de contractspartij ter hand zijn gesteld. Het is niet nodig dat de contractspartij de algemene voorwaarden ook leest. Als de algemene voorwaarden niet, of niet tijdig ter hand worden gesteld aan de contractspartij, zijn die vernietigbaar. Bepaalde partijen kunnen zich weliswaar niet op deze vernietigingsgrond beroepen (zie artikel 6:235 burgerlijk wetboek). We adviseren desondanks altijd de algemene voorwaarden ter hand te stellen en zo aan de informatieplicht te voldoen.

Afwijzing van algemene voorwaarden / Battle of Forms

Wanneer de contractspartij van de gebruiker niet in wil stemmen met de algemene voorwaarden van de gebruiker, zal hij de algemene voorwaarden afwijzen. Dat moet hij expliciet doen. Het kan ook zijn dat die contractspartij eigen voorwaarden heeft die hij van toepassing wil verklaren op het contract. Dan zal de contractspartij zelf de eigen algemene voorwaarden van toepassing verklaren op de hiervoor omschreven wijze. Deze ‘strijd’ over wiens algemene voorwaarden van toepassing zijn, wordt ook wel de Battle of Forms genoemd. Naar Nederlands recht gelden de algemene voorwaarden waarnaar als eerste wordt verwezen, tenzij de ander vervolgens zijn algemene voorwaarden van toepassing verklaart, die ter hand stelt en daarbij uitdrukkelijk de algemene voorwaarden van de andere partij afwijst. Dan worden in beginsel de algemene voorwaarden van de contractspartij van toepassing op het contract.

Conclusie  toepassen van algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden zijn van toepassing op een contract wanneer die nadrukkelijk van toepassing zijn verklaard en op de juiste wijze door de gebruiker ter hand zijn gesteld aan de contractpartij. Heeft u vragen over het gebruik van algemene voorwaarden in uw organisatie of bent u verwikkeld in een Battle of Forms en opzoek naar een oplossing, neem gerust contact op! We adviseren u graag over het gebruik van algemene voorwaarden.

Deze weblog maakt onderdeel uit van een aantal blogs over de algemene voorwaarden.

Algemene voorwaarden deel 2: Wat moet er (minimaal) in de algemene voorwaarden staan?

Gepubliceerd op: 27 november 2019 in Ondernemingsrecht
Vragen?
Neem contact op met Rik (F.J.B.) Buitenhuis
Het toepassen van algemene voorwaarden
Delen: