Wat moet er (minimaal) in de algemene voorwaarden staan?

Algemene voorwaarden deel 2: Wat moet er (minimaal) in de algemene voorwaarden staan?

Recentelijk kwam in deel 1 van deze reeks weblogs over algemene voorwaarden aan de orde hoe de algemene voorwaarden van toepassing dienen te worden verklaard. Deze keer staat de inhoud van algemene voorwaarden centraal.

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden zijn standaard bedingen die zijn opgesteld om in een reeks overeenkomsten te worden opgenomen en die niet de kern van die overeenkomsten raken. Maar wat moet dan in de algemene voorwaarden staan?

Wat staat er standaard in algemene voorwaarden?

Welke bedingen er in de algemene voorwaarden staan, is onder andere afhankelijk van de soort producten of diensten die een bedrijf levert. Grofweg zijn er vier soorten algemene voorwaarden: i) voor diensten, ii) voor consumentenproducten, iii) voor niet-consumentenproducten en iv) voor verkoop op afstand (verkoop via internet).

Over het algemeen worden in al die soorten algemene voorwaarden in ieder geval de volgende zaken geregeld:

 • de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden;
 • betalingsvoorwaarden;
 • leveringsvoorwaarden;
 • garantie;
 • overmacht;
 • beëindiging van de overeenkomst;
 • klachten;
 • aansprakelijkheid;
 • beperking van aansprakelijkheid;
 • looptijd, verlenging en opzegging;
 • rechtskeuze (recht van welk land) en forumkeuze (plaats waar een eventuele rechtszaak zal plaatsvinden).

Wat mag er niet in algemene voorwaarden staan?

In de algemene voorwaarden mogen geen onredelijke bepalingen ten opzichte van consumenten staan. Of een voorwaarde onredelijk is voor de consument, bepaalt de wet. In de wet is één lijst opgenomen met daarin bepalingen die altijd als onredelijk bezwarend zijn aangemerkt, de zogenaamde zwarte lijst. Daarnaast kent de wet ook een lijst met voorwaarden die meestal (vermoedelijk) onredelijk bezwarend zijn, de zogenaamde grijze lijst. Het bedrijf moet bij een voorwaarde uit de grijze lijst bewijzen dat die voorwaarde wel redelijk is.

Een voorbeeld van een voorwaarde die op de zwarte lijst staat, is een voorwaarde die leidt tot stilzwijgende verlenging van een contract van bepaalde duur, zonder dat de consument de bevoegdheid heeft om de voortgezette overeenkomst te allen tijde op te zeggen (bekijk de hele zwarte lijst in de wet). Een voorbeeld van een voorwaarde op de grijze lijst is een lange opzegtermijn. Denk hierbij aan een opzegtermijn van zes maanden bij een fitnessabonnement (bekijk de hele grijze lijst in de wet).

De advocaten van Delissen Martens hebben de ondernemingsrechtelijke kennis en deskundigheid in huis om u te adviseren over uw algemene voorwaarden. Neem bij vragen vrijblijvend contact op.

Deze weblog maakt onderdeel uit van een aantal blogs over de algemene voorwaarden. Volgende week komt de toepassingsverklaring van algemene voorwaarden in internationale contracten aan de orde.

Algemene voorwaarden deel 1: Het toepassen van algemene voorwaarden

Gepubliceerd op: 24 december 2019
Vragen?
Neem contact op met Milan (M.) Karel
Wat moet er (minimaal) in de algemene voorwaarden staan?
Delen: