Maximalisering jaarlijkse huurverhoging vrije sectorwoningen

Op 23 maart 2021 heeft de Eerste Kamer de Wet maximering huurprijsverhogingen geliberaliseerde huurovereenkomsten aangenomen. Deze wet stelt een maximum aan het jaarlijks verhogen van de huurprijs voor vrije sectorwoningen.

Vrije sectorwoningen en sociale huurwoningen

Nederland kent twee soorten huurwoningen: de geliberaliseerde woningen (vrije sectorwoningen) en de niet-geliberaliseerde woningen (sociale huurwoningen). De huurprijs van sociale huurwoningen kan éénmaal per jaar worden verhoogd met een door de minister vastgesteld percentage. Bij vrije sectorwoningen geldt deze regel niet. Partijen hebben de vrijheid om in de huurovereenkomst op te nemen met welk percentage de huurprijs jaarlijks mag worden verhoogd.

De Wet maximering huurprijsverhogingen vrije sectorwoningen

De Wet maximering huurprijsverhogingen geliberaliseerde huurovereenkomsten brengt daar nu verandering in. De wet bepaalt dat de jaarlijkse huurverhoging van vrije sectorwoningen gemaximeerd wordt op de inflatie + 1 procent. Dit geldt voor zowel bestaande, als nieuwe huurovereenkomsten die betrekking hebben op een vrije sectorwoning.

Het doel van deze nieuwe wet is om huurders in de vrije sector te beschermen tegen torenhoge huurprijzen. De vraag is echter of deze wet het beoogde resultaat zal hebben. Het is mogelijk dat verhuurders als gevolg van deze nieuwe wet bij het sluiten van nieuwe huurovereenkomsten een hogere aanvangshuurprijs zullen vragen. Vanwege de krapte op de woningmarkt zullen nieuwe huurders wellicht bereid zijn om een hogere huur te betalen. De praktijk zal dit uiteraard moeten uitwijzen.

De Wet maximering huurprijsverhogingen geliberaliseerde huurovereenkomst zal in beginsel voor drie jaar gelden nadat deze in werking is getreden. Wanneer de wet daadwerkelijk in werking zal treden is nog onbekend.

Meer informatie nodig over de Wet maximering huurprijsverhogingen geliberaliseerde huurovereenkomsten?

Heeft u vragen over dit onderwerp of andere huur gerelateerde kwesties? Neem dan contact op met Cindy Luiten.

Meer blogs over huurrecht

Tijdelijke huurprijsvermindering door corona

Woningverhuur aan toeristen

Huur verhogen als verhuurder

Gepubliceerd op: 6 april 2021 in Vastgoedrecht
Vragen?
Neem contact op met Cindy (C.J.) Luiten
Huurrecht Advocaat: Wet maximering huurprijsverhogingen vrije sectorwoningen
Delen: