Nog geen zicht op hervorming dga-pensioen in eigen beheer

Afgelopen vrijdag heeft de staatssecretaris van Financiën ook de Tweede Kamer meegedeeld dat hij zo spoedig mogelijk de Kamer zal informeren over oplossingsrichtingen voor het pensioen in eigen beheer voor de dga. Het Ministerie van Financiën doet hiernaar al langer onderzoek. De staatssecretaris lijkt voorstander van een regeling die lijkt op de Fiscale Oudedagsreserve voor ondernemers/natuurlijke personen. Daaraan zijn echter verschillende nadelen verbonden. Hopelijk komt er snel een duidelijke oplossing. Daarmee  wordt dan wellicht ook het probleem rondom dividenduitkeringen die tot een fictieve afkoop kunnen leiden ondervangen. Momenteel dient u bij dividenduitkeringen altijd na te gaan of daardoor wellicht de pensioenaanspraken fors worden belast. Zeker inactieve en/of oudere dga’s moeten daarop letten.

Mocht u naar aanleiding van het bovenstaande vragen hebben of meer informatie willen dan kunt u contact opnemen met Michaël van Basten Batenburg of met uw eigen contactpersoon bij Delissen Martens T +31 70 311 54 11.

Deze Nieuwsflits is slechts een algemene weergave van het geldende recht. Het kan op geen enkele wijze als advies in uw specifieke situatie dienen.

Gepubliceerd op: 9 december 2014 in Belastingrecht
Vragen?
Neem contact op met Michaël (M.J.) van Basten Batenburg
Nog geen zicht op hervorming dga-pensioen in eigen beheer
Delen: