Ontslag geweigerd door militaire dienverplichting?

Onze specialist militair ambtenarenrecht, Janina Hamann, vertelt over een recente zaak waarbij een werkaanbod van haar cliënt in het geding kwam door zijn militaire dienverplichting.

Dienverplichting van een militair

Onlangs had ik een zitting bij de rechtbank in een zaak van een militair die een aantal maanden voor afloop van zijn dienverplichting om ontslag had verzocht. Mijn cliënt had een aanbod vanuit het bedrijfsleven gekregen dat zich niet snel weer zou voordoen. Het ontslagrekest werd afgewezen omdat de dienverplichting van 10 jaar er nog niet opzat en Defensie het zich wegens personeelstekort niet zou kunnen permitteren om geschoold personeel, zoals mijn cliënt enkele maanden eerder te laten gaan.

Gelijke monniken, gelijke kappen?

De rechter gaf Defensie onder verwijzing naar vaste jurisprudentie gelijk. Zie hier het voorbeeld. Defensie was onder andere van mening dat de militair niet eerder ontslag kon worden verleend omdat er dan meer militairen om coulance zouden vragen. Wat mij opvalt, is dat overheden vaak bang zijn om een precedent te scheppen (“als wij toegeven moeten we een volgende persoon/bedrijf hetzelfde geven”). Punt is alleen dat de tegenhanger ervan - het gelijkheidsbeginsel- heel zelden opgaat. Gelijke monniken, gelijke kappen? Ja, maar 'gelijk' komt in de rechtspraak vaak neer op haast identiek.

Een paar dagen na de zitting kwam de reactie op een Wob-verzoek binnen. Kennelijk had Defensie bij 23 andere militairen met dezelfde expertise geen moeite met het verlenen van ontslag voor einde dienverplichting.

Vragen over dienverplichting?

Voor vragen of juridisch advies over het militair ambtenarenrecht kunt u contact opnemen met Janina Hamann, advocaat militair ambtenarenrecht. Zoekt u meer informatie over militair recht? Bezoekt u dan onze website www.militaireadvocaten.nl, of neem contact op met onze militaire advocaten. Zij staan u graag te woord.

Gepubliceerd op: 26 januari 2021 in Militair recht, Militair Ambtenarenrecht
Ontslag geweigerd door militaire dienverplichting?
Delen: