militairrecht advocaat den haag

Militair recht Advocaten

Militair recht gaat over wet- en regelgeving betreffende militairen. Het kan om uiteenlopende onderwerpen gaan, zoals wanneer u als (ex-)militair een dagvaarding voor een strafbaar feit heeft ontvangen, u bij of tijdens de uitvoering van uw werk letsel heeft opgelopen of als u wordt voorgedragen voor ontslag uit militaire dienst.

Wat kunnen onze militair recht advocaten voor u betekenen?

De militair recht advocaten van Delissen Martens, behoren tot een kleine groep advocaten met ruime ervaring in militaire zaken. Zij verlenen rechtsbijstand aan zowel actief dienende militairen als veteranen, die de dienst al hebben verlaten. Daarbij kan het gaan om strafrechtelijke of rechtspositionele zaken, maar ook het militair tuchtrecht is een van onze specialisaties

Waarbij wij u kunnen ondersteunen

Het is raadzaam om advies in te winnen bij een jurist die kan beoordelen welke vervolgstappen nodig zijn. Wij helpen u hier graag bij. U kunt bij één van onze advocaten terecht voor een vrijblijvend advies. Tijdens dit gesprek horen wij uw verhaal aan, schetsen wij een beeld van wat u kunt verwachten en geven wij advies over het verdere verloop. Uiteraard schetsen wij daar ook een duidelijk beeld van de kosten voor de rechtsbijstand en kunnen wij beoordelen of u eventueel in aanmerking komt voor een toevoeging. Een intakegesprek is altijd gratis.

Onze militair recht advocaten kunnen u onder andere adviseren op het gebied van:

Ook over andere onderwerpen betreffende de militair(e) (dienst) staan wij u graag te woord.

Wat kan een militair of veteraan doen bij letselschade?

Heeft u als militair of veteraan tijdens of na uw dienst van het Ministerie van Defensie lichamelijk of geestelijk letsel opgelopen? Bent u militair of veteraan en bent u bij of tijdens de uitvoering van uw werk gewond geraakt en is er een dienstverbandaandoening (artikel 4 of artikel 5) vastgesteld? Er zijn regelingen voor (ex) militaire ambtenaren die een compensatie of schadevergoeding bieden. Wij kunnen u over letselschade adviseren en u begeleiden.

Restschadezaken veteranen

Wij begeleiden de afhandeling van de zogeheten restschadezaken, de vergoeding van de schade die veteranen hebben opgelopen in actieve dienst (zowel veteranen als dienstslachtoffers). Zij vallen onder de Uitvoeringsregeling Volledige Schadevergoeding (UVS/RVS) of een vergelijkbare regeling. Wij behandelen ook zaken betreffende de schade als gevolg van de blootstelling aan Chroom-6, CARC en andere giftige stoffen.

Onze militair recht advocaten

Als militair recht advocaten van Delissen Martens, proberen wij bij alle geschillen en procedures snel en effectief de beste oplossing te bereiken. Daarbij staat goed overleg met Defensie bij ons voorop. Wij proberen juridische procedures te voorkomen. Wij hebben
ruime ervaring, sinds 1995, met militaire zaken.

Bij de behandeling van zaken krijgt u een persoonlijke behandeling. Wij zijn vriendelijk en redelijk, maar ook nuchter en zakelijk. U kunt ons goed bereiken en wij houden u op de hoogte in de afhandeling van de zaak. Wij geven duidelijke informatie en adviseren u zo compleet mogelijk. Onhaalbare beloften doen we niet; we blijven altijd eerlijk, maar we gaan wel voor u door het vuur als dat nodig is.

In de begeleiding van onze cliënten proberen wij media-aandacht voor de zaak te voorkomen. In onze visie zijn de belangen van onze cliënten bij media-aandacht niet gediend. Wij beschermen onze cliënten daarvoor en zullen niet actief de media opzoeken, laat staan commentaar geven op zaken die bij ons kantoor lopen. Dit is alleen anders als het belang van de cliënt een openbaar commentaar met zich meebrengt, bijvoorbeeld om een verkeerd beeld recht te zetten.

Onze advocaten zijn gevestigd in Den Haag

Bent u op zoek naar een militair recht advocaat? U bent van harte welkom bij ons op kantoor in Den Haag. De militair recht advocaten van Delissen Martens verlenen rechtsbijstand aan zowel actief dienende militairen als veteranen, die de dienst al hebben verlaten, maar ook aan burgermedewerkers van Defensie. Onze militair recht advocaten bezitten de juiste kennis en expertise om u bij te staan. Hoewel ons kantoor is gevestigd in Den Haag, opereren wij in heel Nederland.

Juridische ondersteuning nodig?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bas Martens of iemand anders uit het team militair recht. Wij staan u graag te woord.

Lees meer over militair recht op militaireadvocaten.nl 

Team Militair rechtVragen over militair recht?
Neem contact op met Bas (B.D.W.) Martens

Bel mij terug:

Wij verwerken uw persoonsgegevens zoals beschreven in ons Privacy Statement.
(* verplichte velden)