Opzeggen huurovereenkomst bedrijfsruimte

Het beëindigen van een huurovereenkomst (290-bedrijfsruimte) is met de nodige wettelijke formaliteiten omgeven. Op grond van één van die formaliteiten dient de opzeggingsbrief de gronden (de redenen) te bevatten van de opzegging. Wordt in de opzeggingsbrief slechts vermeld dat je de huurovereenkomst opzegt en niet tevens de gronden van de opzegging, dan is de opzegging nietig. Dit betekent dat de opzegging nooit heeft plaatsgevonden en dat in veel gevallen de overeenkomst voor weer een termijn van 5 jaar of mogelijk ook voor onbepaalde tijd wordt verlengd. Een zeer onwenselijke situatie zeker indien je het gehuurde zelf in gebruik wilt nemen.

In een zaak van een ziekenhuis tegen een huurster van een winkel in dat ziekenhuis voldeed de opzeggingsbrief van verhuurder/ziekenhuis niet aan de wettelijke eisen omdat de brief geen opzeggingsgronden bevatte. De huurovereenkomst diende uiterlijk 31 december 2008 te worden opgezegd met een opzegtermijn van 1 jaar. De opzeggingsbrief van begin december bevatte zoals gezegd niet de wettelijk vereiste opzeggingsgronden wat de opzegging in beginsel nietig maakte. In de daaropvolgende e-mailcorrespondentie tussen het ziekenhuis en de verhuurster werden de redenen van opzegging van de huur van de winkelruimte in het ziekenhuis alsnog (en vóór 31 december) schriftelijk aan huurster verstrekt. Het Hof Leeuwarden vond dit voldoende en oordeelde dat de opzegging alsnog rechtsgeldig was. Hier wordt de verhuurder dus gered door de rechter. Had de verhuurder echter ná 31 december de gronden aangevuld dan was dit toch echt te laat geweest.

Gevolgen onjuiste opzegging huurovereenkomst

Opzeggen van een huurovereenkomst is niet moeilijk maar u moet wel even bij de les zijn. Zeker omdat de gevolgen van een onjuiste opzegging nogal ingrijpend kunnen zijn. U kunt zo maar weer voor langere tijd gebonden zijn aan de huurovereenkomst die u nou zo graag wilde beëindigen. En dit klemt helemaal als u het gehuurde nodig hebt voor eigen gebruik.   

Houdt ten aanzien van deze opzeggingsgrond (dringend nodig voor eigen gebruik) voor ogen dat u zowel ten tijde van de opzegging de wil tot eigen gebruik moet hebben als ook op het moment van de beoordeling van de opzegging door de rechter.

Gratis controle van de opzeggingsbrief

Voorkomen is altijd beter dan genezen. Stuur uw opzeggingsbrief ter controle naar ons toe, waarna we een check uitvoeren of de opzeggingsbrief aan alle vereisten voldoet. We voeren dit zonder kosten voor u uit.

Wilt u meer weten over dit onderwerp of over andere huurrechtelijke onderwerpen neem dan contact op met Marc Delissen (+31 70 311 54 11 of +31 88 010 51 70).

Gepubliceerd op: 11 februari 2020 in Vastgoedrecht
Vragen?
Neem contact op met Marc (M.J.E.L.) Delissen
Opzeggen huurovereenkomst bedrijfsruimte
Delen: