Procederen tegen het UWV: meer succes in bezwaar of beroep bij afwijzing Ziektewet- of WIA-uitkering

Regelmatig word ik door werkgevers en werknemers benaderd met de vraag of tegen een afwijzing van een aanvraag voor een Ziektewet- of WIA-uitkering met succes bezwaar of beroep kan worden gemaakt. De werknemer is volgens het UWV minder dan 35% arbeidsongeschikt verklaard, waardoor hij of zij geen aanspraak maakt op een uitkering en geacht wordt weer aan het werk te gaan of te solliciteren. De lage arbeidsongeschiktheidspercentage komt vaak niet overeen met de daadwerkelijke (medische) beperkingen die de (voormalige) werknemer ervaart.

In dit blog zal ik uitleggen wat u kunt doen om uw kansen in een procedure jegens het UWV te vergroten.

Verzekeringsgeneeskundig en arbeidsdeskundig rapport

Om een aanvraag voor een Ziektewet- of WIA-uitkering te beoordelen, maakt het UWV gebruik van haar eigen verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen. Deze experts bestuderen het dossier en kunnen de aanvrager uitnodigen voor een onderzoek.

Een verzekeringsgeneeskundige is een arts die gespecialiseerd is in de verzekeringsgeneeskunde. Een verzekeringsarts onderzoekt of bij een ziek persoon sprake is van een medisch objectief vast te stellen stoornis als gevolg van ziekte of gebrek, waardoor diegene beperkt is in zijn of haar functioneren. Dat betekent dat ook al is iemand ziek, dat niet betekent dat diegene zijn of haar werk niet kan doen. De verzekeringsarts moet dat vaststellen. De bevindingen van de verzekeringsarts staan in het verzekeringsgeneeskundig rapport, waar de Functionele Mogelijkheden Lijst (FML) deel van uitmaakt.

Een arbeidsdeskundige gaat op basis van het medische rapport van de verzekeringsarts daarna bepalen welk arbeidsongeschiktheidspercentage passend is. U kunt het zien als een tweetrapsraket. Eerst gaat de verzekeringsarts aan de slag om uw medische beperkingen in kaart te brengen, vervolgens bepaalt de arbeidsdeskundige voor hoeveel procent u arbeidsongeschikt bent en of u in aanmerking komt voor een uitkering. De een kan niet zonder de ander.

Twijfel zaaien

De Centrale Raad van Beroep heeft bepaald dat de rapporten, waar het UWV zijn besluitvorming op baseert,  zorgvuldig, deugdelijk gemotiveerd, inzichtelijk en consistent moeten zijn. Het zou dus voldoende zijn als u medische gegevens naar voren brengt die twijfel doen rijzen aan de juistheid van de beoordeling door UWV. Helaas lukt het in veel zaken niet om ervoor te zorgen dat de rechter die twijfel gaat koesteren. Hoe pakt u dit dan het beste aan?

Second opinion: zelf verzekeringsarts en arbeidsdeskundige inschakelen

Om aan te tonen dat zij ziek zijn, sturen mensen vaak rapporten van hun behandelend arts naar het UWV op. Helaas zijn dit soort medische stukken niet altijd voldoende om het UWV of de rechter ervan te overtuigen dat een hoger arbeidsongeschiktheidspercentage moet worden toegekend. Reden hiervoor is dat een behandelaar niet hetzelfde specialisme heeft als een verzekeringsarts.

Om met overtuigend bewijs te komen, is het van belang om een vergelijkbare deskundige te benaderen. U wint als het ware een second opinion in bij een andere verzekeringsarts en arbeidsdeskundige.

Er zijn diverse verzekeringsartsen en arbeidsdeskundige die niet voor het UWV werken en die u kunt benaderen voor een second opinion.

Conclusie: meer succes in procederen tegen het UWV

De rapporten van de verzekeringsarts en arbeidsdeskundige van het UWV wegen doorgaans heel zwaar. Het is lastig om die rapporten met behulp van een brief van de behandelend arts te ontkrachten. Ik raad daarom aan altijd een second opinion bij een externe verzekeringsarts en arbeidsdeskundige aan te vragen. Dat kan u snel meer duidelijkheid geven over de kans op succes in de zaak.

Voor meer vragen over procedures jegens het UWV, kunt u contact met ons opnemen.

Gepubliceerd op: 3 april 2020 in Bestuursrecht
Vragen?
Neem contact op met Jeroen (J.S.) Maas
Procederen tegen het UWV: meer succes in bezwaar of beroep bij afwijzing Ziektewet- of WIA-uitkering
Delen: