Schadevergoeding voor Chroom-6 slachtoffers; welke mogelijkheden zijn er?

Korte historie

In 2014 heeft Defensie de opdracht aan het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) gegeven om de blootstelling aan chroom-6 houdende verf en Chemical Agent Resistant Coating (CARC) te onderzoeken. In dit onderzoek heeft het RIVM ook onderzocht wat het effect van chroom-6 houdende verf en CARC op de gezondheid van de (oud-)medewerkers is. De aanleiding van dit onderzoek waren de meerdere signalen van (oud-)medewerkers die vermoedelijk ziek zijn geworden nadat ze met chroomverf en/of CARC hadden gewerkt. Het ging om onder andere (oud-)medewerkers van voormalige Amerikaanse opslagplaatsen: Prepositioned Organizational Materiel Storage-sites, kort gezegd POMS-sites.

Recente ontwikkelingen

Op 31 mei 2021 heeft het RIVM het laatste deelonderzoek chroom-6 afgerond. Het laatste deelonderzoek zag op álle Defensielocaties die in de periode van 1970 tot 2015 met chroom-6 hebben gewerkt, en niet enkel op de POMS-sites. De onderzoekers hebben geconstateerd dat medewerkers op alle Defensielocaties niet (altijd voldoende) beschermd waren tegen blootstelling aan chroomhoudende verf. Defensie heeft daarmee niet altijd aan haar plicht voldaan om te zorgen voor een veilige werkplek voor haar werknemers. Anders gezegd, Defensie is tekortgeschoten in haar zorgplicht als werkgever.

Uitkeringsregeling Chroom-6 Defensie

Naar aanleiding van het laatste deelonderzoek van het RIVM heeft Defensie de Uitkeringsregeling uitgebreid. Eerder vielen alleen (oud-)medewerkers van POMS-sites en hun nabestaanden onder deze regeling. Door de uitbreiding vallen nu de (oud-) medewerkers van alle Defensielocaties en hun nabestaanden onder deze regeling.

In de tussentijd hebben veel (oud-)medewerkers en hun nabestaanden een beroep op de Uitkeringsregeling gedaan. Echter, door de strikte regels wordt niet iedere aanvraag toegewezen. Dit komt bijvoorbeeld doordat de aandoening(en) niet op de aandoeningenlijst van het RIVM staan, doordat de functie van de (oud-)medewerker niet valt onder de groep directe of aannemelijke achtergrondblootstelling of doordat de functie korter dan een jaar is uitgeoefend. Uit meerdere uitspraken van onder andere de Centrale Raad van Beroep blijkt dat het niet eenvoudig is om te bewijzen dat er van de Uitkeringsregeling moet worden afgeweken. Hier is objectief en eenduidig bewijs voor nodig.

De medisch wetenschap is volop in ontwikkeling. Dit heeft tot gevolg dat er soms ook nieuwe aandoeningen aan de ziektelijst chroom-6 van het RIVM worden toegevoegd. In 2019 is bijvoorbeeld strottenhoofdkanker aan de lijst toegevoegd. Onderzoekers zijn voortdurend bezig om nieuwe aanwijzingen te onderzoeken zodat andere aandoening(en) en/of ziekte(s) op de ziektelijst van het RIVM kunnen worden geplaatst.

Restschadeprocedure Defensie

Naast het indienen van een aanvraag voor de Uitkeringsregeling, is het ook mogelijk om Defensie aansprakelijk te stellen voor de blootstelling aan chroom-6, CARC en/of andere giftige stoffen. Dit wordt ook wel de restschadeprocedure genoemd. Tijdens deze procedure kan zowel de materiële als immateriële schade die u heeft geleden naar aanleiding van de blootstelling aan chroom-6, CARC en/of giftige stoffen op Defensie worden verhaald. In dat geval dient allereerst het verband tussen de klacht(en) en/of aandoening(en) en de blootstelling aan chroom-6, CARC en/of giftige stoffen te worden aangetoond. Vervolgens dient het causale verband tussen uw aandoening(en) en/of klacht(en) en de geleden schade te worden onderbouwd. Dit is een lastige en complexe procedure. Wij hebben ruime ervaring met het claimen van letselschade bij Defensie en begeleiden u dan ook graag bij uw restschadezaak.

Vragen? 

Heeft u vragen over de Uitkeringsregeling, over schadevergoeding, of over het claimen van restschade? Neem dan gerust contact op met Carene van Vliet (advocaat/partner Militair Recht) via vanvliet@delissenmartens.nl of +31 88 010 51 95, of met Marouschka den Ouden (jurist Militair Recht) via denouden@delissenmartens.nl  of +31 88 010 51 91.

Wij behandelen ook andere letselschadezaken, ook onder de Regeling Volledige Schadevergoeding, van (ex-)militairen en veteranen die letsel hebben opgelopen. Dat kan zowel fysiek als psychisch letsel (PTSS) zijn.

Gepubliceerd op: 1 april 2022 in Letselschade
Vragen?
Neem contact op met Carene (C.M.H.) van Vliet
Vragen?
Neem contact op met Marouschka (M.L.G.) den Ouden
Schadevergoeding voor Chroom-6 slachtoffers; welke mogelijkheden zijn er?
Delen: