Staat aansprakelijk voor niet opgebouwde vakantiedagen

Op 18 september jl. heeft de Hoge Raad geoordeeld dat de Staat der Nederlanden aansprakelijk is voor het niet (tijdig) implementeren van artikel 7 van de Richtlijn 2003/88.¹ 

Door het niet tijdig invoeren van deze regeling heeft een groot aantal zieke werknemers tot 1 januari 2012 te weinig vakantiedagen opgebouwd. Tot die tijd was in het Burgerlijk Wetboek bepaald dat bij ziekte alleen over de laatste zes maanden vakantiedagen werden opgebouwd (artikel 7:635 lid 4 (oud) BW). De Europese Richtlijn bepaalt juist dat over de gehele ziekteperiode vakantiedagen worden opgebouwd, hetgeen inmiddels per 1 januari 2012 is doorgevoerd in artikel 7:637 BW. Heeft u vakantiedagen misgelopen door deze te late invoering en heeft u de verjaring tijdig gestuit, dan kan u de vordering nu doorzetten.

¹ HR 18 september 2015, ECLI:NL:HR:2015:2722 en HR 18 september 2015, ECLI:NL:HR:2015:2723

Vragen?

Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van deze nieuwsflits of meer informatie willen dan kunt u contact opnemen met Merienke Zwaan (zwaan@delissenmartens.nl) of met uw eigen contactpersoon bij Delissen Martens T + 31 70 311 54 11.

Deze Nieuwsflits is slechts een algemene weergave van het geldende recht. Het kan op geen enkele wijze als advies in uw specifieke situatie dienen.

Gepubliceerd op: 29 september 2015 in Ziekte
Vragen?
Neem contact op met Merienke (M.M.) Zwaan-Stroband
Staat aansprakelijk voor niet opgebouwde vakantiedagen
Delen: