Update anti-witwasregelgeving: de Wwft wordt ook van toepassing voor makelaars bij verhuur van onroerend goed voor méér dan 10.000 per maand

De Wet ter voorkoming van Witwassen en de Financiering van Terrorisme (Wwft) is voor het laatst op 25 juli 2018 aangepast. Voor makelaars zijn met die wijziging de regels voor risicomanagement en het cliëntenonderzoek aangescherpt. Wat de diensten betreft bleef de reikwijdte van de Wwft ongewijzigd. In de praktijk bleef de Wwft voor makelaars van toepassing voor zover zij bemiddelen en betrokken zijn bij het sluiten van aan- of verkoopovereenkomsten betreffende onroerend goed. In die gevallen is de makelaar verplicht om risico-georiënteerd cliëntenonderzoek uit te voeren, transacties te monitoren en in voorkomende gevallen ongebruikelijke transacties te melden.

De anti-witwasregelgeving wordt verder aangescherpt met de invoering van de wijziging van de 4e anti-witwasrichtlijn, ook wel de 5e anti-witwasrichtlijn genoemd. Het concept wetsvoorstel is op 11 december 2018 op het internet gepubliceerd. Het gaat niet om een radicale wijziging. Je zou het een update kunnen noemen. Toch verandert voor bepaalde sectoren het nodige. Zo ook voor de makelaars. Met de wijziging wordt bedrijfsmatig bemiddelen bij, het tot stand brengen en het sluiten van huurovereenkomsten, voor zover de huurprijs een bedrag van € 10.000 of meer per maand bedraagt onder de Wwft gebracht. Doet u uw gele hesje maar vast aan: volgens het wetsvoorstel zullen de kosten voor het maken van een cliëntacceptatiedossier ‘beperkt’ zijn. Geschat wordt dat het gaat om € 78 per cliënt, twee uur per cliënt, uitgaande van een gemiddeld uurtarief van € 39 euro. Voor het actueel houden van de gegevens die in het cliëntenonderzoek zijn verzameld worden de kosten geschat op € 58,50. De verplichtingen gaan ook gelden voor bestaande cliënten, dus u zult uw cliëntenbestand moeten doorlopen om de nodige maatregelen te nemen.

De nieuwe regels moeten vóór 10 januari 2020 worden ingevoerd.

 

Mr. Bas Martens is advocaat bij Delissen Martens advocaten in Den Haag. Hij geeft (in house) compliance-trainingen aan professionals die onder de Wwft vallen, zoals advocaten, accountants en makelaars. Hij verzorgt ook trainingen voor de ondersteunende staf.

Dit blog is slechts een algemene weergave van het geldende recht. Het kan op geen enkele wijze als advies in uw specifieke situatie dienen.

Gepubliceerd op: 19 december 2018 in Ondernemingsrecht, Strafrecht
Vragen?
Neem contact op met Bas (B.D.W.) Martens
Update anti-witwasregelgeving: de Wwft wordt ook van toepassing voor makelaars bij verhuur van onroerend goed voor méér dan 10.000 per maand
Delen: