Vreugdevuur Scheveningen 2018/2019. Wat ging er mis en wie is aansprakelijk?

Het aanleggen van een vuur is - op grond van artikel 429 Wetboek van Strafrecht - verboden op zo'n korte afstand van gebouwen of goederen, dat daardoor brandgevaar kan ontstaan. Ook de algemene plaatselijke verordening van de Gemeente Den Haag (APV Den Haag) verbiedt - in artikel 5:34 - het in de buitenlucht verbranden van afvalstoffen en het aanleggen van vuur.

Vergunning

De organisatoren van het vreugdevuur hebben op 18 oktober 2018 een evenementenvergunning klein aangevraagd voor een vreugdevuur te Scheveningen aan de Strandweg ter hoogte van nummer 7. Volgens de Gemeente is geen vergunning verleend voor het aanleggen van het vuur. Politie en Gemeente waren wel bekend met het evenement 'vreugdevuur' maar kennelijk heeft de Gemeente zich niet gerealiseerd dat ook vergunning nodig was om het vuur te ontsteken en laten branden.

Dat het vuur zou worden aangelegd in de nabijheid van bebouwing lijkt daarbij (dus ook) ten onrechte niet meegewogen. Onduidelijk is of de milieu effecten in de afweging zijn meegenomen en of de brandweer (regionaal commandant van de veiligheidsregio) om advies is gevraagd en/of advies heeft gegeven.

Wat ging er mis?

Behalve dat de vergunning voor het aansteken van vuur ontbrak, wist de Gemeente al voor de jaarwisseling, dat de bouwwerken (veel) hoger waren dan 35 meter en ook een groter volume hadden dan 10.000 kuub hout (de maxima die in 2016 zijn geadviseerd door Efectis Nederland). Verder was bekend dat er sprake was van stevige wind uit zee. Gebleken is, dat er naast hout, ook sprake was van andere brandbare materialen waaronder grote (reclame-)doeken en er vrijwel zeker ook brandbare vloeistoffen zijn gebruikt, die mogelijk zijn ontploft.

Er bestaan dus meerdere sterke aanwijzingen dat niet is voldaan aan de eisen van brandweerzorg en wet- en regelgeving voor het aanleggen van vuur. De Gemeente heeft een zorgplicht voor de handhaving van openbare orde en veiligheid en had onder deze omstandigheden geen toestemming mogen geven om de vreugdevuren te onsteken.

Wie is aansprakelijk?

Gedupeerden van de vreugdevuren van 31 december 2018 die geleden schade niet vergoed kunnen krijgen door hun verzekeraar (en de verzekeraars zelf), kunnen met goede kans van slagen de Gemeente Den Haag aansprakelijk stellen voor schade die zij hebben geleden door het vreugdevuur.

Wat moet u doen als u schade heeft door de vreugdevuren in Scheveningen?

Ons advies is om eerst contact op te nemen met uw verzekeraar om te bezien of de schade daar is gedekt. U kunt ook de organisatoren van het vreugdevuur aanspreken en/of de Gemeente Den Haag. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Olivier van Hardenbroek.

 

Dit blog is slechts een algemene weergave van het geldende recht. Het kan op geen enkele wijze als advies in uw specifieke situatie dienen.

Gepubliceerd op: 3 januari 2019 in Aansprakelijkheidsrecht
Vragen?
Neem contact op met Olivier (O.R.) baron van Hardenbroek van Ammerstol
Vreugdevuur Scheveningen 2018/2019. Wat ging er mis en wie is aansprakelijk?
Delen: