aansprakelijkheidsrecht advocaat den haag

Aansprakelijkheidsrecht Advocaten

Heeft u schade geleden? Komt uw contractspartner zijn afspraken niet na? Bent u zelf aansprakelijk gesteld voor bijvoorbeeld een gemaakte fout, voor een kind, of voor een dienst of product? Meent u dat de Staat haar zorgplicht jegens u heeft geschonden?

Wat kunnen onze aansprakelijkheidsrecht advocaten voor u betekenen?

Ieder mens en elke ondernemer loopt risico’s en kan aansprakelijk worden gesteld voor bepaalde schade of gemaakte fouten. Wij kunnen u helpen bij het beperken van risico’s door u te adviseren over de keuze van een bepaalde rechtsvorm, uw algemene voorwaarden, de op te stellen overeenkomsten of verzekeringen tegen bepaalde risico’s.

Uw zorg als ondernemer is dat uw rechten duidelijk zijn geformuleerd en dat u zich bewust bent van uw plichten. Een contract is vaak het enige houvast op het moment dat er discussie ontstaat met uw contractpartner. Wij zorgen voor dat sterke houvast, zodat ondernemen niet kan uitmonden in ongewenste aansprakelijkheden.

Ook als u schade heeft geleden zijn wij u graag van dienst. De hoofdregel is dat de schade blijft liggen waar die valt, maar in de praktijk is schade vaak te verhalen. Daarover kunnen onze aansprakelijkheidsrecht advocaten u adviseren.

Als u als particulier schade heeft geleden zijn wij u ook graag van dienst. Wij kunnen u adviseren over de haalbaarheid van een claim en zo nodig voor u procederen.

Waarbij wij u kunnen ondersteunen

Wanprestatie of onrechtmatige daad

Als u schade heeft geleden beoordelen wij voor u of die al dan niet te verhalen is op een andere partij, bijvoorbeeld op grond van wanprestatie (als er sprake is van een overeenkomst tussen partijen) of op grond van onrechtmatige daad. In het geval van wanprestatie is het van belang dat u een rechtsgeldige ingebrekestelling opstelt.

Onze advocaten zijn gevestigd in Den Haag

Bent u op zoek naar een aansprakelijkheidsrecht advocaat? U bent van harte welkom bij ons op kantoor in Den Haag. Onze aansprakelijkheidsrecht advocaten bezitten de juiste kennis en expertise om u bij te staan. Hoewel ons kantoor is gevestigd in Den Haag, opereren wij in heel Nederland.

Wat staat er in een ingebrekestelling?

Een ingebrekestelling is de laatste mogelijkheid die u uw wederpartij geeft om zijn verplichtingen alsnog na te komen. Een ingebrekestelling moet aan drie vereisten voldoen:

  • Schriftelijk: een aanmaning kan onder omstandigheden ook middels een email kan worden verstuurd. Mondeling in gebreke stellen is niet mogelijk.
  • Sommatie: een sommatie aan uw contractspartij om een gespecificeerde verbintenis alsnog na te komen. Omschrijf in de ingebrekestelling duidelijk welke afspraken er nog na moeten worden gekomen.
  • Termijnstelling: een redelijke termijn die uw contractspartij krijgt om na te komen.

Bij gebreke van nakoming binnen de gestelde termijn komt uw contractspartij in verzuim te verkeren en kan aanspraak worden gemaakt op (onder meer) schadevergoeding.

Zelf digitaal een ingebrekestelling opstellen, bewerken en ondertekenen?

Wij stellen kosteloos standaard modellen van contracten en overeenkomsten ter beschikking. Met deze modellen kunt u zelf digitaal contracten en overeenkomsten opstellen, bewerken en ondertekenen. 

U kunt op elk moment de hulp van een van onze advocaten daarbij inroepen en/of het eindresultaat laten beoordelen.

Meer informatie en aanmelden

Juridische ondersteuning nodig?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Olivier van Hardenbroek of iemand anders uit het team aansprakelijkheidsrecht. Zij staan u graag te woord.Vragen over aansprakelijkheidsrecht?
Neem contact op met Olivier (O.R.) baron van Hardenbroek van Ammerstol

Bel mij terug:

Wij verwerken uw persoonsgegevens zoals beschreven in ons Privacy Statement.
(* verplichte velden)