Wet Pensioenverdeling bij Scheiding uitgesteld tot 1 januari 2027

Met ingang van 1 juli 2022 zou de Wet Pensioenverdeling bij Scheiding in werking treden, zoals ook mr. P.R. Beishuizen recentelijk heeft aangekondigd in haar blog ‘Nieuwe Pensioenwet bij scheiding gaat op 1 juli 2022 in’. Besloten is echter dat de nieuwe wet wordt uitgesteld. Zoals het er nu naar uitziet, zal de Wet Pensioenverdeling bij Scheiding pas op 1 januari 2027 in werking treden.

De Minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen, Carola Schouten, heeft op 30 maart 2022 in haar Kamerbrief bij het wetsvoorstel Wet Toekomst pensioenen (Wtp)1 geschreven dat zij voornemens is om de inwerkingtredingsdatum van de Wet Pensioenverdeling bij Scheiding op te schuiven naar 1 januari 2027. Zij zal dit uitgebreider toelichten in het nader rapport bij de Wet Toekomst pensioenen (Wtp), maar geeft in haar Kamerbrief wel al kort twee redenen voor het uitstel:

  1. Pensioenuitvoerders kunnen hierdoor in de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel alvast rekening houden met de aanpassingen die volgen uit het wetsvoorstel Pensioenverdeling bij Scheiding;
  2. Uitstel voorkomt dat pensioenuitvoerders kort na elkaar twee ingrijpende (ICT-)wijzigingen moeten doorvoeren.

Het uitstel heeft er aldus mee te maken dat de wetswijziging samenvalt met de drastische wijziging van het gehele pensioenstelsel. Hiervoor is op 30 maart 2022 het wetsvoorstel Wet Toekomst Pensioenen ingediend bij de Tweede Kamer. Omwille deze wijziging is besloten de inwerkingtreding van de Wet Pensioenverdeling bij Scheiding uit te stellen tot 2027.

Nu door het uitstel volgens minister Schouten de goede elementen van de nieuwe wet pas in 2027 in werking zullen treden, is zij voornemens enkele overbruggingsmaatregelen te introduceren.2 Wij houden uiteraard nauwlettend voor u in de gaten of er overbruggingsmaatregelen komen.

Tot 2027 blijft aldus de huidige Wet Pensioenverevening bij Scheiding van toepassing, waarbij de hoofdregel is dat de helft van het ouderdomspensioen dat tijdens het huwelijk is opgebouwd tussen de ex-partners wordt verevend. Hierover kunnen in een echtscheidingsconvenant afwijkende afspraken worden gemaakt, zoals afzien van verevening, verevening in een andere verhouding of er kan gekozen worden voor conversie. Let op dat het nabestaandenpensioen apart wordt behandeld en vaak in stand blijft zonder dat dit geheel duidelijk is voor de betrokkenen.

Wilt u niet voor verrassingen komen te staan, neem dan gerust contact op met Rosan Boertje (boertje@delissenmartens.nl) of Petra Beishuizen (beishuizen@delissenmartens.nl, 070 311 54 11).

1 Kamerbrief ‘Aanbieding wetsvoorstel toekomst pensioenen’, Ministerie SZW, 30 maart 2022.

2 Kamerbrief ‘Aanbieding wetsvoorstel toekomst pensioenen’, Ministerie SZW, 30 maart 2022, p. 4.

Gepubliceerd op: 24 juni 2022 in Pensioen bij scheiding
Vragen?
Neem contact op met Rosan (E.R.) Boertje
Wet Pensioenverdeling bij Scheiding uitgesteld tot 1 januari 2027
Delen: