Nieuwe Pensioenwet bij scheiding gaat op 1 juli 2022 in

NB: de nieuwe Pensioenwet bij scheiding is uitgesteld tot 1 januari 2027! Lees hier meer over in het blog van mr. Rosan Boertje.

Op 16 september 2019 heeft minister Koolmees van Sociale Zaken het Wetsvoorstel verdelen van pensioen bij scheiding 2021 naar de Tweede Kamer gestuurd. Deze wet is de opvolger van de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding. Vanwege corona is de wet uitgesteld en gaat deze nu in werking per 1 juli 2022. Deze wet geldt voor echtgenoten en geregistreerde partners die gaan scheiden. Samenwoners die uit elkaar gaan, vallen hier niet onder. Op dit moment geldt als standaard de Wet Verevening Pensioenrechten bij scheiding waarbij de ene ex-partner recht heeft op de helft van het opgebouwde ouderdomspensioen van de ander ex-partner. Andersom geldt dat ook. Dit blijft zo na 1 juli 2022. Ook voor wat betreft het nabestaandenpensioen geldt dat als je nabestaandenpensioen op risicobasis hebt opgebouwd, er bij scheiding geen recht is op nabestaandenpensioen, dit blijft hetzelfde.

Nu is het zo dat het nabestaandenpensioen dat is opgebouwd voor en tijdens het huwelijk of GP naar de ex-partner gaat als deze recht heeft op verevening van het pensioen. Vanaf 1 juli 2022 geldt dat elke ex-partner recht heeft op de helft van het nabestaandenpensioen dat is opgebouwd gedurende het huwelijk. Het nabestaandenpensioen dat is opgebouwd voor het huwelijk blijft onder het nieuwe systeem bij de ex-partner die deelneemt aan de pensioenregeling. De grootste wijziging is dat per 1 juli 2022 het pensioen automatisch zal worden gesplitst (dit noemt men conversie) binnen zes maanden nadat de scheiding definitief is. Toestemming van de pensioenuitvoerder is niet meer nodig. De ex-partners kunnen wel andere afspraken maken over de verdeling van het pensioen. Onder het huidige systeem geldt als standaard pensioenverevening waarbij de ex partner een rechtstreekse aanspraak op zijn aandeel krijgt via een formulier dat je binnen 2 jaar na datum scheiding moet indienen. Splitsen kan alleen op verzoek van de ex-partners. De pensioenuitvoerder moet dan wel akkoord gaat met de gevraagde conversie.

Bij conversie of splitsen wordt het pensioenrecht van de ex-partner die meedoet aan de pensioenregeling in delen geknipt. Elke ex-partner krijgt na de conversie een eigen pensioenrecht op naam en kan eigen keuzes maken voor wat betreft de ingangsdatum. Dus een belangrijke wijziging is dat onder de nieuwe Wet per 1 juli 2022 de conversie automatisch gaat. Elke partner weet waar hij aan toe is en wat hij met het eigen pensioen kan doen. In het huidige systeem moet de pensioenuitvoerder zoals gezegd binnen 2 jaar na de scheiding op de hoogte zijn van het einde van het huwelijk. Dan betaalt de pensioenuitvoerder het pensioen, vanaf het moment van pensionering, aan beide ex-partners apart uit. Weet de pensioenuitvoerder dat niet of niet op tijd? Dan moet de ene ex-partner aan de ander vragen om doorbetaling van een deel van het pensioen.

Vanaf 1 juli 2022 krijgt de ex-partner automatisch zijn eigen pensioenrecht en maakt hij of zij zelf keuzes die passen bij zijn of haar persoonlijke situatie. Je kunt bijvoorbeeld je pensioendatum vervroegen of uitstellen, kiezen voor een hoog-laag pensioen of een laag-hoog pensioen, enzovoort. De meeste pensioenregelingen zijn heel flexibel. Je kunt nabestaandenpensioen vaak ruilen voor een hoger ouderdomspensioen. Dat kan alleen als je een nabestaandenpensioen op opbouwbasis hebt (en geen nabestaandenpensioen op risicobasis, zie ook hierboven). Vaak kun je dit pas regelen als je met pensioen gaat. Er gelden allerlei regels voor het ruilen van nabestaandenpensioen in ouderdomspensioen. Zo moet je partner akkoord gaan met het ruilen. Bij scheiding kan dit moment ook aan de orde zijn.

Hoe gaat het verdelen van het pensioen vanaf 1 juli 2022?

De belangrijkste regels op rij:

  • Net als nu heeft elke partner recht op de helft van het ouderdomspensioen dat tijdens het huwelijk is opgebouwd.
  • De ex-partner die recht heeft op een deel van het pensioen krijgt vanaf half 2022 een eigen pensioenrecht. Dat heet ook wel 'conversie'. 
  • De ex-partner die een deel van het pensioenrecht krijgt, kan straks zelf bepalen wat hij met dat deel van het pensioen doet: eerder of later laten ingaan, een vast of een variabel pensioen, een hoog-laagpensioen. 
  • Heeft de pensioenregeling een nabestaandenpensioen op opbouwbasis? Dan is er bij een scheiding sprake van bijzonder nabestaandenpensioen. Vanaf 2022 hebben allebei de ex-partners recht op de helft van het partnerpensioen dat tijdens het huwelijk is opgebouwd. Nu nog gaat het nabestaandenpensioen dat is opgebouwd voor en tijdens het huwelijk naar de ex-partner die het pensioen niet opbouwde. 
  • Deze manier van verdelen van het pensioen gaat vanaf 1 juli 2022 vanzelf. De ex-partners hoeven niets te doen als ze het eens zijn met de (nieuwe) wettelijke regeling. Andere afspraken zijn mogelijk, maar die moeten bij de scheiding gemaakt worden. De ex-partners moeten afwijkende afspraken binnen 6 maanden doorgeven aan hun pensioenuitvoerders.

Heb je specifieke vragen hierover? Mail of bel met mr. P.R. Beishuizen (beishuizen@delissenmartens.nl of 070 311 54 11). 

Gepubliceerd op: 15 maart 2022 in Familierecht
Vragen?
Neem contact op met Petra (P.R.) Beishuizen
Nieuwe Pensioenwet bij scheiding gaat op 1 juli 2022 in
Delen: