Wet Werk en Zekerheid aangenomen

Alleen de Eerste Kamer moest zich er nog over buigen, maar inmiddels is het zo ver: de Wet Werk en Zekerheid (33 818) is aangenomen. De motie van senator Backer (D66) is eveneens aangenomen, en dat  betekent dat de wijzigingen, die zouden ingaan per 1 juli 2014, worden uitgesteld tot 1 januari 2015. 
Hoewel de aankomende veranderingen in eerdere nieuwsflitsen al aan de orde kwamen, volgen hieronder nog een keer de belangrijkste wijzigingen.

Flexibele arbeidsrelaties (invoering per 1 januari 2015)

 • Geen proeftijdbeding bij korte arbeidsovereenkomsten.
 • Strenge eisen aan het concurrentiebeding.
 • Aanzegverplichting van einde arbeidsovereenkomst.

Herziening ontslagrecht en ketenregeling (invoering per 1 juli 2015)

 • Geen keuze meer tussen UWV en kantonrechter.
 • Invoering van de zogenaamde transitievergoeding.
 • Beëindigingsovereenkomsten moeten voortaan een bedenktermijn bevatten.
 • Hoger beroep en cassatie mogelijk bij ontbinding arbeidsovereenkomst.
 • Aanpassing van de ketenregeling.

Werkloosheidsregelingen (geleidelijke invoering vanaf 1 januari 2016)

 • Aanpassing duur WW- uitkering.
 • Aanpassing opbouw WW- uitkering.
 • Uitbreiding begrip passende arbeid (invoering 1 juli 2015).

Voor werkgevers betekenen de bovenstaande veranderingen opletten geblazen, alhoewel de uitgestelde invoering wel wat lucht geeft. Het biedt werkgevers voldoende tijd om zich voor te bereiden op aanstaande wijzigingen. Tijd om uw arbeidsovereenkomsten te laten checken!

Vragen?

Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van deze nieuwsflits of meer informatie willen dan kunt u contact opnemen met Sophie Stolker of met uw eigen contactpersoon bij Delissen Martens.

Deze Nieuwsflits is slechts een algemene weergave van het geldende recht. Het kan op geen enkele wijze als advies in uw specifieke situatie dienen.

 

Download hier deze nieuwsflits in pdf

Gepubliceerd op: 10 juni 2014 in Arbeidsrecht
Vragen?
Neem contact op met Sophie (S.D.I.M.) Stolker
Wet Werk en Zekerheid aangenomen
Delen: