Wet toekomst pensioenen (WTP) vereist het maken van keuzes

De Wtp geldt sinds 1 juli 2023 en staat (voor nieuwe pensioenregelingen) alleen nog een voor alle deelnemers gelijke premie toe (gelijk percentage van pensioengevend loon). Probleem: overstappen op een gelijke premie kan binnen huidige regelingen met stijgende premie tot (zeer) nadelige effecten voor deelnemers leiden. Vandaar de wettelijke keuzemogelijkheid de stijgende premie voort te zetten (overgangsrecht).

Voor HR Rendement schreef onze collega Jim Kaldenberg een bijdrage over de voorwaarden om van het overgangsrecht gebruik te kunnen maken en de voor- en nadelen daarvan.

Lees hier het artikel

Vragen?

Vragen over het overgangsrecht of andere aspecten van de Wtp? Neem gerust contact op met Jim Kaldenberg.

Gepubliceerd op: 10 oktober 2023 in Het nieuwe pensioenstelsel
Vragen?
Neem contact op met Jim (J.) Kaldenberg
Wet toekomst pensioenen (WTP) vereist het maken van keuzes
Delen: