Ik wil in Nederland verblijven in verband met mijn bedrijf

Voor verblijf in Nederland als zelfstandig ondernemer, moet worden aangetoond dat met de komst van het bedrijf een wezenlijk Nederlands belang is gediend. Om dit te beoordelen maakt de IND gebruik van een ‘puntensysteem’.

​Het puntensysteem bestaat uit 3 onderdelen:

  1. Persoonlijke ervaring (opleiding, ondernemerschapservaring, werkervaring, ervaring met Nederland)
  2. Ondernemingsplan (marktpotentie, organisatie, financiering)
  3. Toegevoegde waarde voor Nederland (innovativiteit, arbeidscreatie, investeringen)

Om in aanmerking te kunnen komen voor verblijf als zelfstandige, moeten in totaal minstens 90 punten worden behaald, waarbij geldt dat voor ieder onderdeel minstens 30 punten moeten worden gescoord. Voor hoogopgeleiden geldt dat, als zij minstens 45 punten kunnen scoren voor de onderdelen ‘persoonlijke ervaring’ en ‘ondernemingsplan’, geen punten hoeven te worden behaald op het onderdeel ‘toegevoegde waarde voor Nederland’.

Daarnaast is van belang dat de aanvrager aantoont dat hij met zijn onderneming beschikt of zal beschikken over voldoende inkomsten. Het vereiste inkomen is minimaal gelijk aan 70% van het op de datum van de aanvraag geldende bruto wettelijk minimumloon. Indien de ondernemer garant wil staan voor eventuele gezinsleden, moet het inkomen minstens gelijk zijn aan 100% van het geldende bruto wettelijk minimumloon. Het inkomen wordt beoordeeld aan de hand van het (te verwachten) bedrijfsresultaat.

Voor onderdanen van Turkije geldt een andere beoordeling. Ten aanzien van hen is het puntensysteem niet van toepassing. Voor Turkse zelfstandigen als belangrijkste voorwaarden dat:

  1. De onderneming voorziet in een behoefte in Nederland
  2. De onderneming mag geen negatieve invloed hebben op de markteconomie
  3. Er geen negatieve invloed voor de werkgelegenheid mag zijn

Tot slot gelden andere voorwaarden ten aanzien van houders van een verblijfsvergunning als langdurig ingezetene uit een ander EU-land. Voor deze categorie geldt als (enige) voorwaarde dat het inkomen van de ondernemer op de datum van de aanvraag minstens gelijk is aan het op dat moment geldende bruto wettelijk minimumloon.

Een ondernemer die al beschikt over een geldige verblijfsvergunning of die is vrijgesteld van het MVV-vereiste mag na indiening van de aanvraag om verblijf als zelfstandige meteen werken binnen de eigen onderneming. Dit wordt bevestigd middels een sticker in het paspoort, die bij de indiening van de aanvraag in het paspoort wordt geplaatst.

Vragen over Ik wil in Nederland verblijven in verband met mijn bedrijf?
Neem contact op met Jeroen (J.S.) Maas

Bel mij terug:

Wij verwerken uw persoonsgegevens zoals beschreven in ons Privacy Statement.
(* verplichte velden)

/ Over ons

Onze advocaten verstaan het vak, zijn nuchter en oplossingsgericht. U kunt erop rekenen dat wij van toegevoegde waarde zijn.

19.10
Delissen Martens toegetreden tot 'European Law Firm'
11.05
Internationaal huwelijk: toepasselijk recht huwelijksvermogensregime
17.07
Reizen in coronatijd – mag mijn kind wel of niet met mij mee?