Mijn partner wil scheiden, ik heb advies nodig

Woont u als Nederlandse expat in het buitenland en overweegt u een echtscheiding of wordt u met de echtscheidingswens van uw partner geconfronteerd, dan kunnen wij u van advies dienen over de gevolgen daarvan en indien nodig bijstaan in een procedure. Soms zullen de financiële geschillen over vermogen en de alimentatie volgens een ander recht moeten worden afgewikkeld dan het Nederlandse recht. Het is belangrijk u zich goed te laten informeren over de gevolgen van een internationale echtscheiding.

Bent u zelf Nederlander, maar heeft uw echtgenoot een andere nationaliteit, of bent u in het buitenland gehuwd, dan kan het zijn dat het vermogen volgens een ander recht dan het Nederlandse recht moet worden afgewikkeld. Wij kunnen u hierover adviseren. Door onze wereldwijde  contacten kunnen wij snel schakelen en advies inwinnen over buitenlands recht, indien nodig.

Mijn ex-partner komt zijn financiële verplichtingen niet na

Het is altijd vervelend als u geconfronteerd wordt met een situatie waarin uw ex-partner niet betaalt of te weinig betaalt. Woont uw ex-partner in het buitenland dan maakt dat de situatie nog lastiger. Gelukkig hebben we inmiddels in de Europese Unie wel vaste regels afgesproken over de internationale inning van alimentatie, waardoor de situatie wel iets eenvoudiger is geworden. Zo is er in iedere EU-lidstaat een Centrale Autoriteit die zich bezig houdt met de internationale inning van alimentatie. In Nederland is dat het LBIO. Ook met sommige landen buiten de EU zijn er afspraken gemaakt. Zo is Nederland partij bij het Haags Verdrag inzake de internationale inning van levensonderhoud voor kinderen en andere familieleden 2007. Internationale inning van alimentatie is complex omdat de interne regelgeving van iedere staat weer anders is. Het is altijd raadzaam hierover advies in te winnen bij een advocaat. Wij kunnen u daarbij van dienst zijn indien nodig.

Ik kan de huidige alimentatie niet meer betalen

Bent u alimentatieplichtige en is er iets in uw situatie veranderd, waardoor u geen alimentatie of minder alimentatie kunt betalen, dan kunnen wij u adviseren over de mogelijkheden van een wijziging van uw alimentatieverplichting. Bij voorkeur overleggen wij met (de advocaat van) uw ex-partner teneinde de alimentatie in goed overleg te wijzigen. Mocht dat niet mogelijk zijn dan dienen wij zo nodig voor u een verzoek tot wijziging alimentatie in bij de rechtbank.  Voor wijziging van internationale alimentaties is de woonplaats van degene die de alimentatie ontvangt in beginsel bepalend, tenzij u een andere afspraak heeft gemaakt met uw ex-partner in een scheidingsconvenant of in huwelijkse voorwaarden.

Ik mag mijn kinderen niet zien

Kinderen hebben recht op regelmatig contact met beide ouders. Dit wordt onder andere geregeld in het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind. Slechts in uitzonderlijke situaties, als de veiligheid en het welzijn van het kind in gevaar is, zal contact tussen een ouder en kind worden onthouden. Voor met het gezag belaste ouders geldt dit nog sterker. Op de ouder bij wie het kind woont, rust de verplichting om het contact tussen de andere ouder en het kind te bevorderen. Als een ouder dat niet doet, moet de overheid alles in het werk stellen om contact toch mogelijk te maken. Een (eventueel) gebrek aan samenwerking tussen de ouders rechtvaardigt niet dat de autoriteiten geen afdoende maatregelen treffen om de familiebanden te behouden.  Als uw ex-partner derhalve zonder legitieme reden het contact tussen u en uw kind tegenhoudt, dan kunt u de rechter vragen een zorgregeling vast te stellen, waarin het contact tussen u en uw kind door de rechter wordt vastgesteld. Dit geldt ook als u in het buitenland woont en uw ex-partner met de kinderen naar Nederland is vertrokken, al dan niet met toestemming van u. Vanzelfsprekend is het natuurlijk beter om met elkaar in gesprek te gaan en zelf een regeling vast te stellen. Wij kunnen u daarin adviseren en indien nodig eventueel ook bijstaan in een procedure.

 

Ik heb ruzie met de buren

Vragen over Ik heb een conflict?
Neem contact op met Sandra (S.L.A.) Verburgt

Bel mij terug:

Wij verwerken uw persoonsgegevens zoals beschreven in ons Privacy Statement.
(* verplichte velden)

/ Over ons

Onze advocaten verstaan het vak, zijn nuchter en oplossingsgericht. U kunt erop rekenen dat wij van toegevoegde waarde zijn.

19.10
Delissen Martens toegetreden tot 'European Law Firm'
11.05
Internationaal huwelijk: toepasselijk recht huwelijksvermogensregime
17.07
Reizen in coronatijd – mag mijn kind wel of niet met mij mee?