Ik ben Nederlander en wil mij met mijn buitenlandse partner in Nederland vestigen

Veel Nederlanders ondervinden na een lang verblijf in het buitenland problemen bij het terugkeren naar Nederland. 
Hebben zij een gezin gesticht in het buitenland, dan zal de partner of echtgenoot over het algemeen moeten voldoen aan de strenge voorwaarden van de MVV-procedure. 
Het is daardoor vaak niet mogelijk om in één keer met het hele gezin naar Nederland te komen. 
De Nederlandse hoofdpersoon moet namelijk in veel gevallen eerst in Nederland op zoek naar een baan met een jaarcontract. De buitenlandse partner moet vóór de komst naar Nederland slagen voor het basisexamen inburgering. Hierdoor worden gezinnen soms voor langere tijd van elkaar gescheiden.                                                                           

In februari 2017 heeft de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie aan de Tweede Kamer uitleg gegeven over de mogelijkheden die de huidige wet biedt voor Nederlandse expats die met hun buitenlandse gezinsleden willen terugkeren naar Nederland.

De staatssecretaris schrijft: "De positie van een Nederlandse expat die er niet in is geslaagd een arbeidsovereenkomst te verwerven van ten minste een jaar, zal aan de hand van individuele omstandigheden moeten worden beoordeeld. Het is mogelijk maatwerk te leveren en rekening te houden met de situatie waarin een Nederlandse expat zich bevindt.”.

Naast de mogelijkheid van maatwerk ten aanzien van Nederlandse expat gezinnen, bestaat er sinds medio 2017 nog een extra mogelijkheid voor verblijf in Nederland indien sprake is van Nederlandse (minderjarige) kinderen. De (niet-EU) ouder van een Nederlands kind heeft namelijk recht om in Nederland te verblijven als hij of zij zorg- en/of opvoedingstaken heeft met betrekking tot dit kind. Dit volgt uit het arrest van het EU Hof van Justitie in de zaak Chavez-Vilchez. Volgens het Nederlandse beleid dat naar aanleiding van dit arrest is geformuleerd, maakt het niet uit wat de omvang en de frequentie van deze zorg-/opvoedingstaken is.

Ik wil mijn buitenlandse partner, echtgenoot of kind naar Nederland laten komen

Voor verblijf van een buitenlandse partner of echtgenoot in Nederland op basis van het beleid voor gezinshereniging, gelden er bepaalde basisvoorwaarden. 

In geval van partners of echtgenoten geldt in de eerste plaats zowel de Nederlandse referent als de buitenlandse partner/echtgenoot minstens de leeftijd van 21 jaar moet hebben bereikt om in aanmerking te kunnen komen voor gezinshereniging.

Voor kinderen uit het buitenland geldt in beginsel dat zij minderjarig moeten zijn. Is het kind inmiddels meerderjarig, dan bestaat voor jongvolwassenen (tot de leeftijd van ongeveer 25 jaar) de mogelijkheid om met de ouder bij wie zij in het land van herkomst hebben ingewoond mee te komen naar Nederland. Is de ouder bij wie zij hebben ingewoond al in Nederland, dan wordt de gezinsband als verbroken beschouwd en is gezinshereniging voor jongvolwassenen niet meer mogelijk. Hetzelfde geldt wanneer de jongvolwassene zelf is getrouwd en/of een eigen kind heeft.

Verder geldt als belangrijke voorwaarde voor gezinshereniging dat de buitenlandse partner, echtgenoot of het meerderjarige (jongvolwassen) kind moet zijn geslaagd voor het basisexamen inburgering in het buitenland.

Een derde belangrijke voorwaarde is dat de Nederlandse referent bij wie verblijf wordt beoogd zelfstandig beschikt over voldoende, duurzame inkomsten. Dit is een van de meest besproken voorwaarden en leidt tot de meeste procedures. Voldoende betekent dat het inkomen minstens gelijk moet zijn aan het bruto wettelijk minimumloon. Duurzaam betekent dat het inkomen in beginsel nog minstens één jaar beschikbaar moet zijn op de datum waarop de aanvraag om gezinshereniging is ingediend. Zelfstandig houdt in dat het inkomen niet afkomstig mag zijn uit de publieke middelen (zoals bijvoorbeeld een bijstandsuitkering). Ook is het niet mogelijk dat een derde persoon (zoals een familielid) zich garant stelt.

Uiteraard kent iedere voorwaarde wel uitzonderingen. De voorwaarden en de procedures voor gezinshereniging zijn uitgebreid beschreven op onze website mvv-gezinshereniging.

Vragen over Verhuizen naar Nederland?
Neem contact op met Jeroen (J.S.) Maas

Bel mij terug:

Wij verwerken uw persoonsgegevens zoals beschreven in ons Privacy Statement.
(* verplichte velden)

/ Over ons

Onze advocaten verstaan het vak, zijn nuchter en oplossingsgericht. U kunt erop rekenen dat wij van toegevoegde waarde zijn.

19.10
Delissen Martens toegetreden tot 'European Law Firm'
11.05
Internationaal huwelijk: toepasselijk recht huwelijksvermogensregime
17.07
Reizen in coronatijd – mag mijn kind wel of niet met mij mee?