Ambtenarenrecht advocatenkantoor Delissen Martens

Ambtenarenrecht is een vorm van bestuursrecht. Het bestuur stelt de ambtenaar aan als overheidswerknemer ‘in openbare dienst’. De verhouding tussen een ambtenaar en zijn werkgever is daarmee een strikt formele en volgens de wet geregelde rechtsverhouding.

Tegen vrijwel iedere beslissing van zijn werkgever kan de ambtenaar bezwaar maken. Maakt hij/ zij geen bezwaar, dan staat het besluit vast en vormt dat besluit het uitgangspunt voor de toekomst. Het woud aan regels dat het ambtenarenrecht kenmerkt is voor de meeste mensen volkomen ondoordringbaar. Net als iedere werknemer heeft een ambtenaar rechten en plichten. Het is van belang dat de ambtenaar zich daar goed van bewust is. Vraagstukken als arbeidsduur, functiewaardering, beoordeling, verlof, disciplinaire maatregelen en reorganisaties vormen vaak aanleiding voor ambtenaren advies te vragen aan een deskundig jurist.

Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra)

De ‘Wet Normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra)’ zal per 1 januari 2020 een einde maken aan de bijzondere rechtspositie van veel ambtenaren. Zij worden dan gelijk gesteld met gewone werknemers en komen te vallen onder het Burgerlijk Wetboek. Een kleine groep overheidsdienaren blijft wel ambtenaar, zoals politiefunctionarissen, militairen en rechters. Door deze wijziging van de wet zullen veel ambtenaren kennis maken met een ander rechtsstelsel dat op de arbeidsverhouding toepasbaar is.

Advocaten ambtenarenrecht

Delissen Martens heeft specialisten in huis die thuis zijn in het bestuursrecht en het ambtenarenrecht. Zij zijn een volwaardig gesprekspartner voor iedere overheidswerknemer en staan ambtenaren bij in alle lagen van het overheidsapparaat. De begeleiding beperkt zich niet tot juridische advisering maar betreft in veel gevallen een vorm van coaching om de klant beter geïnformeerd richting zijn werkgever te kunnen laten communiceren. Bij reorganisaties treden onze advocaten vaak op voor meerdere personen tegelijk of voor ondernemingsraden.

Ambtenaren zijn in veel gevallen verzekerd voor kosten van rechtsbijstand. Zij mogen meestal zelf de advocaat van hun keuze inzetten. De advocaten van Delissen Martens worden daarom frequent als voorkeursadvocaat  ingeschakeld. Niet alleen wegens hun kennis van zaken, maar ook omdat zij met begrip optreden, de taal van de ambtenaar spreken en aandacht hebben voor de menselijke kant van het vraagstuk.


Vragen over ambtenarenrecht?
Neem contact op met Michaël (M.J.) van Basten Batenburg

Bel mij terug:

Wij verwerken uw persoonsgegevens zoals beschreven in ons Privacy Statement.
(* verplichte velden)