Conflicten over IT-projecten

Het geven van advies bij conflicten over IT-projecten en het voeren van procedures

Als IT-projecten dreigen te mislukken is er vaak nog ruimte om het project in goede banen te leiden door het maken van goede afspraken. Dat vergt kennis van IT-projecten en juridische kennis. Kenmerkend voor een IT-geschil is dat er doorgaans door zowel de IT-leverancier als de klant schade wordt geleden. De IT-leverancier krijgt in veel gevallen niet (meer) betaald en de klant zit met een niet (volledig) werkend IT-systeem. Goed juridisch advies over de standpunten van beide partijen leidt in veel gevallen tot meer bereidheid om in onderling overleg naar een oplossing te zoeken.

Wij adviseren in het geval een IT-project dreigt te mislukken. Als er geen oplossing kan worden bereikt, adviseren wij over de te nemen juridische stappen. Wij hebben veel proceservaring bij procedures voor de rechtbank en SGOA (Stichting Geschillenoplossing Automatisering). 

Advies conflicten IT-projecten

Neemt u contact op met Robbert Delissen voor advies bij een IT-geschil.


Vragen over conflicten over it-projecten?
Neem contact op met Olivier (O.R.) baron van Hardenbroek van Ammerstol

Bel mij terug:

Wij verwerken uw persoonsgegevens zoals beschreven in ons Privacy Statement.
(* verplichte velden)