Hoe verloopt de incassoprocedure?

De incassoprocedure bestaat uit een aantal vaste stappen, voordat u het bedrag en de overige kosten met succes kunt verhalen voor de rechter. Het is van belang dat u zoveel mogelijk schriftelijk vastlegt, zodat u kunt bewijzen voor de rechter dat uw debiteur niet heeft betaald.

Factuur

Vergeet niet een betalingstermijn op te nemen in de factuur.

Aanmaning of Sommatie

Een aanmaning is in beginsel de laatste kans voor een schuldenaar om aan zijn betalingsverplichting te voldoen. Het is aan te raden om de schuldenaar duidelijk te maken dat hij in verzuim verkeert en geconfronteerd zal worden met vervolgacties en/of kosten als er niet per omgaande wordt betaald.
Er moet onderscheid worden gemaakt tussen de ‘consument’ en de rechtspersoon als schuldenaar.

Consument als schuldenaar

Bij consumenten moet een betalingstermijn van 14 dagen in acht worden genomen bij de aanmaning. Pas na het verstrijken van die termijn is een consument de incassokosten ook daadwerkelijk verschuldigd. LET OP: Omdat het tenminste een dag duurt waarop een brief wordt bezorgd, heeft de rechter bepaald dat er in plaats van veertien dagen een termijn van 16 dagen moet worden gesteld. Als u dit niet correct opneemt in de 14-dagenbrief, zal de rechter vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten afwijzen. 
In de aanmaning moet ook expliciet de hoogte van de bijkomende kosten worden opgenomen.

Handelsovereenkomst

Voor het vorderen van buitengerechtelijke incassokosten die voortvloeien uit een handelsovereenkomst is de 14-dagenbrief niet vereist en kunt u de buitengerechtelijke incassokosten dus meteen na het verstrijken van de betalingstermijn verhalen op de schuldenaar.

(Persoonlijk) contact

Wij raden u aan om zelf contact op te nemen met de debiteur. Soms is een sms-bericht al voldoende om een betaling te ontvangen. Werkt dat niet, dan volgt een gerechtelijke procedure.

Gerechtelijke procedure

Indien de aanmaningen niet leiden tot betaling door de debiteur, kunt u de zaak voorleggen aan de rechter. Soms is het ook raadzaam om (extra) druk uit te voeren op de debiteur door beslag te laten leggen of door te onderzoeken of de aanvraag van het faillissement van de debiteur mogelijk is.

Betalingsregeling

Als de debiteur niet het gehele bedrag in een keer kan betalen, dan kunt u een betalingsregeling treffen, waarbij u afspraken maakt over het betalingsmoment, al dan niet in termijnen. Leg deze afspraken ook weer schriftelijk vast in een vaststellingsovereenkomst.

Zelf een vaststellingsovereenkomst opstellen?

Wij stellen kosteloos standaard modellen van contracten en overeenkomsten ter beschikking. Met deze modellen kunt u zelf digitaal contracten en overeenkomsten opstellen, bewerken en ondertekenen. 

Meld u kosteloos aan

 

Verjaring

Een vordering tot betaling van een geldsom verjaart na vijf jaar. Als u geen betaling krijgt, moet u de verjaring van de vordering stuiten door een schriftelijke aanmaning of schriftelijke mededeling waarin u zich ondubbelzinnig het recht op nakoming van de betalingsverplichting voorbehoudt.


Vragen over hoe verloopt de incassoprocedure??
Neem contact op met Olivier (O.R.) baron van Hardenbroek van Ammerstol

Bel mij terug:

Wij verwerken uw persoonsgegevens zoals beschreven in ons Privacy Statement.
(* verplichte velden)