De kennis binnen ondernemingen wordt ook wel aangeduid als ‘know-how’. Het is dus geen vastomlijnd begrip. Maar duidelijk is wel dat iedere onderneming er goed aan doet aandacht te besteden aan de bescherming van de binnen de onderneming aanwezige know-how of bedrijfsgeheimen.

Bescherming van knowhow

Ondernemers worden daarbij geholpen door de Wet bescherming bedrijfsgeheimen (Wbb). De Wbb beschermt – zoals de naam al aangeeft - bedrijfsgeheimen. Althans, zij biedt bedrijven de mogelijkheid op te treden tegen anderen die ongeoorloofd gebruik maken van hun bedrijfsgeheimen, ook in het geval een geheimhoudingsovereenkomst/non-disclosure agreement (NDA) aanwezig is. Lees hier meer over de werking van de Wet bescherming bedrijfsgeheimen:

Wij adviseren onze cliënten over het beschermen van know-how/bedrijfsgeheimen. Een belangrijk instrument daarbij zijn geheimhoudingsovereenkomsten/NDA’s. Met name in samenwerkingsverbanden waarbij tussen partijen technologische kennis wordt gedeeld is het essentieel dat er goede afspraken worden gemaakt.   

Het hanteren van een geheimhoudingsovereenkomst/NDA is ook belangrijk omdat de Wet bescherming bedrijfsgeheimen bepaalt dat geheime informatie onderworpen moet zijn aan redelijke maatregelen om deze geheim te houden. Het hanteren van een geheimhoudingsovereenkomst/NDA is zo’n redelijke maatregel. Bovendien kan in een geheimhoudingsovereenkomst/NDA specifiek bescherming voor bepaalde soorten know-how/bedrijfsgeheimen worden afgedwongen.

Vraag tijdig advies aan een gespecialiseerde advocaat knowhow bescherming

Het beschermen van know-how/bedrijfsgeheimen omvat meer dan alleen het opstellen van geheimhoudingsovereenkomsten/non-disclosure agreements. Laat u daarom adviseren. Neemt u contact op met Robbert Delissen voor meer informatie.


Vragen over knowhow bescherming?
Neem contact op met Robbert (R.W.M.L.) Delissen

Bel mij terug:

Wij verwerken uw persoonsgegevens zoals beschreven in ons Privacy Statement.
(* verplichte velden)